2 квітня

Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним! — Гал. 6:10.

Християнин повинен бути готовий чинити до­бро всім коштом свого власного часу і вигод, але для братів він повинен бути готовий віддати навіть життя. Він повинен шукати нагоди, щоб жертвувати своє життя день за днем, віддаючи свій час та енергію для проповідуван­ня Правди, або в якийсь спосіб допомагаючи бра­там зодягнутись в повну Божу зброю і встояти дня злого. – R 3180

* * *

Нагода чинити добро трапляється на кожному кро­ці. Ми маємо її брати і використовувати відразу, як шукач хапає діамант чи рубін, як тільки його по­бачить. Божі діти мають розвивати правдиве християнство, стараючись робити добро всім і кожному. Наше чинення добра має регулюватись здоровим розумом, який покерує нами так, щоб ми якнайбільше служили бра­там, але не оминали інших, згідно з думкою, вираженою нашим Господом в словах: «Це треба ро­бити, і того не кидати».

Співзвучні вірші: 1 Кор. 15:58; 2 Сол. 3:13; 2 Кор. 4:1; Євр. 10:36; Екл. 3:12; 9:10; Мат. 5:43,44; Ів. 9:4,12:35; Пс. 37:3,27; Мар. 3:4; Лук. 6:35; 1 Сол. 5:15; 1 Тим. 6:17,18; Тит. 2:14; 3:8.

Пісні:

Вірші Зоріння: 169. Статті з Вартової Башти: R 5357

Питання: Чи я цього тижня використовував нагоди чинити добро? Кому? В яких обставинах? Що мені допомагало чи пе­решкоджало? Якими були результати?