7 січня

Щоб не зневажали нікого Тит. 3:2.

Якби воїни хреста раз усвідомили властиву думку, що обмова і лихослів’я є вбивством характеру іншого, а наклеп є грабунком доброго імені іншого, то вони швид­ше побачили б цю справу в її справді огидному світлі, так, як вона, очевидно, виглядає в очах Господа. Річ, хоч раз побачена з правдивої, Божої точки зору, повинна розбудити його нове серце до якомога більшої активності в переборюванні таких вчинків тіла і диявола. Кожен, хто буде старати­ся вичистити старий квас злоби, заздрості, розбрату, фальші та лихослів’я, буде чистим в серці, відбитком Господа. – R 3272

*    *    *

Кожен з нас має так багато недоліків, а інші так багато достоїнств, що ми ні про кого не повинні висловлюватись погано. Мусимо чисто по­замі­тати свої власні підлоги, перш ніж спробуємо за­мі­тати підлоги інших. Це допоможе нам виявляти більше співчуття до інших. Несхвально висловлюватися про інших ми можемо лише тоді, коли нас до цього спонукає засада Золотого Правила, аби запо­біг­ти шкоді, яка б мала місце, якби про це не було сказано.

Співзвучні вірші:  Вих. 22:28; Пс. 10:7,8; 34:14; 41:6-10; 64:3-6; Пр. 4:24; 10:11,19,31,32; 12:5,6,13,17-19; 15:1,4,28; 16:27,28; 26:20-23,28; Екл. 10:11,20; Іс. 32:6,7; Мат. 12:34-37; Еф. 4:25,29,31; Як. 3:5-10; 4:11.

Пісні:

Вірші Зоріння: 273. Статті з Вартової Башти:  R 5528

Питання:  Чи я цього тижня говорив добре чи погано? Чому? Які були обставини, перешкоди і результати?