1 березня

І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі — Фил. 4:7.

Мир, про який тут говориться, не є нашим влас­ним миром. Це Божий мир – мир, що при­ходить до нас завдяки усвідомленню Божої сили, доброти і готовності тримати нас Своєю правицею як Своїх дітей. Тут є думка, що цей мир постійно стоїть насторожі, як вартовий, щоб відкидати кожну воро­жу чи тривожну думку або страх. Цей мир береже розум християнина в такому стані, коли в його серці панує мир, єдність і спільність з Господом; він береже розум християнина, а також його розумові здібності, навчаю­чи і запевняючи його щодо Божої сили, мудрості і любові. – R 3128

* * *

Мир Божий є тим відпочинком серця і розуму, який виникає з усвідомлення гармонії з Богом і Божими розпорядженнями. Збереження цього миру в серці та його панування в нас, в несприятливих для людини умовах, перевищує всяке людське розу­міння. Завдяки служінню Христа цей мир береже наші сер­ця та розуми як в біді, так і в добрі і для добра.

Співзвучні вірші: Ів. 14:1,27; 16:33; Рим. 5:1; 8:6; Кол. 1:20; 3:15; Йов 34:29; Пс. 4:9; 25:12,13; 29:11; 85:9; 119:165; 125:1,5; Пр. 3:17,24; Іс. 26:3; 28:12; 32:2,17,18; 53:5; 54:13; 57:1,2,19; Єр. 33:6; Лук. 1:79; 2:14; Дії 10:36.

Пісні:

Вірші Зоріння: 303. Статті з Вартової Башти: R 4904

Питання: Чи я мав цей мир на цьому тижні? Що мені помагало чи перешкоджало? Як я його використовував? Який був резуль­тат?