12 квітня

Чаша благословення, яку благословляємо, – чи не спільнота то крови Христової? Хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового? Тому що один хліб, тіло одне – нас багато1 Кор. 10:16,17.

Це одна чаша, хоча вона має сік з багатьох вино­градних грон, так як один хліб, хоча він склада­ється з багатьох зерен. Зерна не можуть зберегти своєї інди­відуальності і свого власного життя, якщо мають стати хлібом для інших. Подібно, грона не можуть залишатися гронами, якщо мають стати оживляючим на­поєм. Тому бачимо красу слів Апостола, що Господній люд є учасником одного хліба і однієї чаші. Тут немає іншого шляху, яким ми могли б осягнути нову приро­ду, як тільки прийняття Господнього запрошення пити Його чашу і бути переломленими з Ним, як члени одного хліба [буханця], і бути поховані з Ним в хрещенні в Його смерть, і в такий спо­сіб осягнути з Ним воскресіння слави, честі і безсмертя. – R 2771

* * *

Хоча основною думкою, символізованою в Господній Вечері, є виправдання, то наступною є посвячення. З цієї точки зору чаша, наповнена для нас Отцем, символізує страждання, пов’язані з процесом жертвенного вмирання, а хліб символізує людську природу Церкви, складену в жертвенній смерті. Так в Пам’ятці є пред­ставлена смерть Ісуса і Церкви.

Співзвучні вірші: Вих. 12:3-14,18,21-28; Мат. 26:26-28; Мар. 14:22-25; 10:35-39; Лук. 12:50; Ів. 18:11; 1 Кор. 11:23-34; Лук. 22:19,20; Рим. 6:1-11; 8:10,17; 12:1; 1 Кор. 15:29-34; 2 Кор. 1:5; 4:8; Гал. 2:20; Фил. 3:10; Кол. 1:24; 2 Тим. 2:10-12; 1 Пет. 2:19-24; 3:17,18; 4:13-19; Кол. 1:27; 1 Кор. 12:12,13; Євр. 3:1; 7:26,27; 1 Пет. 2:5,9; Євр. 10:4-10; 13:10-14; 9:13-23.

Пісні:

Вірші Зоріння: 54. Статті з Вартової Башти: R 5341

Питання: Чи я страждав на цьому тижні з Господом і братами? Яким чи­ном? В яких обставинах? Що мені в цьому допомагало або пере­шкоджало? З якими результатами?