14 квітня

Що на смерть віддав душу Свою, і з злочин­цями був порахований — Іс. 53:12.

Як кожен, хто йде слідами Господа, мусить пережити певні гефсиманські досвідчення, то так само кожен, принаймні в якійсь мірі, мусить скуштувати всіх досвідчень свого Учителя. Тож не забуваймо шукати довкола себе нагод служити «братам», «малим», співучням Христа! Будьмо обе­режні, щоб не додавати наруг, які мусять впасти на всіх послідовників Агнця, але, навпаки, дарувати слова співчуття і допомагати нести один одному тягарі в труднощах і випробуваннях на цьому шляху. Та­ким чином ми найкраще покажемо нашому Гос­поду і Голові, як ми оцінили б нагоду допомагати Йому нести Його хрест дорогою на Голгофу. – R 2473

* * *

Смерть нашого Господа не була вдаваною смертю. Його смерть була дійсною. Він був у всій Своїй істоті підданий смерті. Цей процес був повільним. Він тривав три з половиною роки і складався з Його фізичного виснаження, розумового смутку та фізичного насиль­ства. Він так сильно нас полюбив, що для на­шого блага впродовж трьох днів перебував у стані смерті. Його останні години життя також не пройшли в кра­щих умовах. Хоча Господь не вчинив ані гріха, ані злочину, все ж, був засуджений на смерть як грішник і злочинець з грішниками і злочинцями.

Співзвучні вірші: Бут. 3:15; Пс. 22:2-22; 69:22 Іс. 53; Дан. 9:26; Зах. 12:10; 13:7; Мат. 27:1-50; Мар. 15:1-37; Лук. 23:1-46; Ів. 18:28; 19:30.

Пісні:

Вірші Зоріння: 27. Статті з Вартової Башти: R 5064

Питання: Який вплив мала на мене смерть Ісуса цього тижня? Які були обставини і результати?