4 березня

Що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали… – думайте про це! — Фил. 4:8.

Ми маємо любити і розвивати те, що чисте, до такої міри, щоб все нечисте було для нас неприємним, прикрим, і щоб ми бажали викинути усе це з нашої па­м’яті; а досягти цього можна лише завдяки постійному роз­думуванню про речі чисті, уникаючи думок про все нечисте. Ми повинні розпізнавати справжню красу і оцінювати її. Якщо будемо думати про виняткову чистоту речей, то це нас обов’язково змусить піднес­тися думкою так високо, як тільки можливо для нашого розуму, і це дозволить нам, так близько, як це тільки можливо, розпізнати красу досконалого характеру Бога і нашого Господа Ісуса Христа, а також відповідну красу, що виявляється в то­му чи іншому послідовникові Ісуса, який іде докладно Його слідами. – R 3129

* * *

Під чистотою ми розуміємо безгрішну мету славити Бога. Під тим, що є любе, розуміється оцінення добро­го характеру і добрих засад. Під тим, що гідне хва­ли, розуміється те, що є в гармонії з правильними взірцями. Роздумування про такі речі не може зробити нічого іншого, як тільки очисти­ти наші наміри, розвинути безкорисливу лю­бов і піднести наш характер.

Співзвучні вірші: Пс. 12:7; 19:9; 24:3-5; 119:40; Пр. 15:26; 20:9; Мат. 5:3-12; Ів. 15:9-17; 1 Тим. 1:5; 3:9; 2 Тим. 2:22; Рим. 12:9-21; 1 Кор. 13:2; 2 Кор. 6:8; Кол. 3:12-17; Євр. 11:2,39; 1 Ів. 4:7-21; Пр. 22:1; Екл. 7:1.

Пісні:

Вірші Зоріння: 286. Статті з Вартової Башти: R 4826

Питання: Чи роздумував я на цьому тижні про речі чисті, любі, гідні хвали, чи про протилежні? Якими були обставини і резуль­тати?