4 січня

Очікуй на Госnода: будь відважний, і хай буде міцне твоє серце; очікуй, кажу, на Господа! Пс. 27:14 (KJV).

Час є важливим елементом у всіх Божих планах, тому ми не повинні бути розчаровані, коли наша витри­валість є виставлена на пробу, а благосло­вення, яких ми так прагнемо, довго не надходять. Бог призна­чив час, щоб сфор­мувати світ і підготувати його на оселю для людей; час, щоб дати світу необхідний досвід із злом; час, щоб підготувати прихід Христа як Відкупителя світу; час, щоб підготувати Церкву і решту Свого люду віку Євангелії до участі в Його славному царюванні; і му­сить бути призначений час для впорядкування і вре­гулювання особистих справ Його на­роду. Бог не за­буває, хоча так часом виглядає, коли Він довго не від­повідає на наші молитви. Він, Який дбає про горобців і порахував волосся на нашій голові, не є байдужий до найтихішого зову чи най­меншої потреби Своєї покірної дитини. – R 1759

*    *    *

Божі провидіння, які стосуються його люду, охо­плюють численні спізнення з метою випробовування їх терпеливості. Ті, котрі витримають ці випробування з відвагою в серцях, стануть завдяки ним сильними в Господі. Тому вони очікують на Господа серед тих усіх різних життєвих обставин, впевнені, що Той, котрий є за них, об’явить це в часі кожної потреби, яка виникне в їхньому житті.

Співзвучні вірші:  Єр. 14:22; Пс. 25:3,5,21; 39:8; 123:2; 62:2,3,6; 33:20; 37:7; Ос. 12:6; Гал. 5:5; Пс. 130: 5,6; 40:2; 25:21; 69:4; Мих. 7:7; Дан. 12:12; Іс. 40:31; 64:4.

Пісні:

Вірші Зоріння: 209. Статті з Вартової Башти:  R 5711

Питання:  Чи очікував я на Господа минулого тижня? Як? Чому? З яки­ми результатами?