5 березня

Коли яка чеснота, коли яка похвала, – ду­майте про це! — Фил. 4:8.

Про речі чеснотні або вартісні, про речі в певній мірі гідні похвали – шляхетні слова, шляхетні вчинки чи чиїсь шляхетні почуття – про такі речі ми можемо безпечно роздумувати і внаслідок цього побачити, що ми й самі підносимося до тих ідеалів, яки­ми живиться наш новий розум, серце і воля. Ми бу­демо щораз більше перемінюватися в нашому житті через відновлення нашого розуму, і ставатимемо щораз ближчими до славної подібності нашого Господа і Учителя через поступову переміну з слави в славу, поступово, крок за кроком. Якщо на­ші думки залишаться в такому стані і наша сполука з Господом збережеться, то ми будемо мати уділ у вос­кресінні праведних, яке вдосконалить нас на образ і подобу Господа. – R 3129

* * *

Чесноти відносяться більше до достоїнств справедли­вості, а похвали – до достоїнств безкорисливої любові. Оскільки завданням розуму є мислення, то ще більш шляхетним є роздумування про добрі думки і прикмети, чес­ноти і похвали! На нижчому рівні роздумування знаходяться речі; на вищому рівні – особи; на найвищому рівні є роздумування про шляхетні думки і прикмети, особливо при­таманні Богу, Христу та святим. Це є також найкра­щий спосіб стати такими, як вони.

Співзвучні вірші: 2 Пет. 1:3; Іс.Н. 1:8; Пс. 1:2; 4:5; 19:15; 39:4; 49:4; 63:6,7; 77:11-13; 104:34; 119:11,15,16,23,48,59,97,99; 139:17,18; 143:5; 1 Тим. 4:13.

Пісні

Вірші Зоріння: 290. Статті з Вартової Башти: R 5908

Питання: Чи роздумував я на цьому тижні про чесноти та похвали? Як? Що мені допомагало або перешкоджало? В яких обста­винах? З якими результатами?