6 березня

Бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути й у до­статку — Фил. 4:11, 12.

Якщо ми побачили, що досвідчення в нашому житті є дуже різ­номанітними, то можемо зробити висновок, що Господь бачить, що ми потребуємо як висот, так і глибин успіху і невдач, щоб нас відповідно навчити і приго­тувати до становища, яке Він призначив для нас у майбутньому. Отже стараймося так, як Апо­стол, вчитись задовольнятися, не дозволяючи, аби достаток теперішнього добра відтягнув нас від на­ших обітниць посвячення; навчімся також тому, як можна бути в упокоренні (потребі), і в той же час не прагну­ти нічого поза тим, що Божа мудрість і Його провидіння вважали за найкраще нам дати, – тобто бути задоволеними. – R 3129

* * *

Задоволення у всіх обставинах є похвальним до­сягненням, і є тим ідеалом, до якого Господньому люду слід прагнути. Насправді не багато є тих, які можуть переносити пониження з задоволенням, а ще менше є тих, які можуть зносити достаток з задоволен­ням. Отже, тільки через численні досвіди упокорення та вивищення ми вчимося приймати все з за­дово­ленням.

Співзвучні вірші: Пр. 16:8; 17:1,22; 30:8; Екл. 4:6; 5:12; Лук. 3:14; 1 Кор. 7:20,24; 2 Кор. 6:9,10; 1 Тим. 6:6-12; Євр. 13:5,6; Пс. 16:6; 37:7,16; Пр. 14:14; 15:13,15,30.

Пісні:

Вірші Зоріння: 297. Статті з Вартової Башти: R 2351

Питання: Які я мав на цьому тижні досвідчення, пов’язані з цими віршами? Який був результат?