Скинія, 3 Розділ – Посвячення Священства

РОЗДІЛ III

ПОСВЯЧЕННЯ СВЯЩЕНСТВА

Левит 8:14-33

  Відлучення для Божої служби – «Будь вірний аж до смерті» – «Освятіться» і «Я освячу вас» – Бичок і баран посвячення – Помазуюча олива посвячення.

  Посвячення Священства зображувало Посвячення людської природи Господом Ісусом і Його Тілом, Церквою, для Волі Єгови – послух Ісуса аж до смерті і послух членів Його Тіла, що страждають за праведність, «аж до смерті» з Ним. Всі члени тіла, зображеного в синах Аарона (так само, як і Голова, що була представлена в самому Аароні), завдяки антитипічним жертвам, що приносяться під час Євангельського віку, є посвячені для їх майбутньої праці царів і священиків, щоб відновлювати, панувати та благословляти людство. Це вказує на віддання свого ВСЬОГО під волю Божу в Його службі. Але це їх повне посвячення стало для Єгови можливістю: коли ці священики посвячували все, що мали, все, чим вони є, і все, чого вони прагнули як людські істоти, віддаючи або посвячуючи все це на знищення, стаючи таким чином тими, що співжертвували себе з Ісусом, їх Відкупителем, тоді Єгова, приймаючи їх жертви, сплоджує їх до нової природи – духовної. І не лише це, але в нагороду за їх

40

вірність Він обіцяє обдарувати їх найвищим рівнем духовного існування – божественною природою; і вони негайно вважаються Божими синами (Гал. 4:4-7; 2 Пет. 1:4).

«БУДЬ ВІРНИЙ АЖ ДО СМЕРТІ»

Те, що деякі, які посвятили себе на жертву і через те були включені до «царського священства», не осягнуть майбутньої царської служби, є також показано в цих образах, як також виразно про це сказано в Новому Заповіті. Один клас «спасеться, але так, як через огонь», «прийшовши від великого горя», але втратить ту нагороду, задля якої розпочав своє посвячення, тому що недостатньо оцінив свої привілеї жертвування в якості священиків – вони не були достатньо ревними, аби «терпіти з Ним», Первосвящеником. Про них ми поговоримо більш детально пізніше, коли розглядатимемо жертви Дня Примирення.

Ще один клас тих, які посвятились як священики, який не осягне царських благословінь, обіцяних цим священикам, буде знищений Другою Смертю. Ті, на яких виразно звертає нашу увагу Новий Заповіт (Євр. 6:4-6; 10:28-31; 1 Ів. 5:16), є також показані в цих образах або тінях служби при Скинії.

Четверо Ааронових синів в першу чергу зображують підсвящеників, але два з них були знищені – вказуючи на два згаданих вище класи, обидва з яких не втрималися як царське священство; один з них піде на Другу Смерть, а інший буде врятований тільки «як через огонь» – утиск, очищення [Зауваження I]. І як Ааронові та двом іншим його синам було заборонено оплакувати своїх братів, які були таким чином відтяті, так це вказує на те, що всі вірні священики визнають справедливість Божих рішень, і вони з покорою погодяться з ними,

41

кажучи: «Справедливі й правдиві дороги Твої, о Царю святих!» Дійсно, це приносить благословення вірним і провадить їх до більшої ревності, кажучи: «Біймося, коли зостається обітниця входу до Його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився» (Лев. 10:1-7; Об. 15:3; Євр. 4:1).

«ОСВЯТІТЬСЯ» І «Я ОСВЯЧУ ВАС»

Запрошення виправданих віруючих, щоб вони посвятилися, освятилися, або відлучилися для Божої служби, є запрошенням до жертвування земних інтересів і прав; а Бог дав обітницю, що таке жертвування буде святим і приємним через заслугу нашого Відкупителя, і що взамін Він прийме нас як нові створіння, сплодивши нас до нової природи через Святого Духа правди. Таким чином, Бог освячує або відлучає таких, які вважаються святими новими створіннями.

Образна служба посвячення, виконана на образних священиках, показує дві частини посвячення – нашу власну частину в відреченні від людської природи та її прав, а також Божу частину в прийнятті нашої жертви та відлучення нас і визнання за нові створіння. Нова духовна природа була представлена в Аароні і його синах; пожертвувана земна природа була представлена в бичку і баранах, що були принесені в жертву на жертівнику (Лев. 8:14-33).

Бичок на жертву за гріх був приведений, «і поклав Аарон та сини його свої руки на голову» його, кажучи: Ця жертва зображує нас. З того моменту все, що відбувалося з бичком, зображувало те, що відбувалося з Ісусом і Його Тілом, Церквою, як людськими істотами. Бичок був переданий «Законові» (представленому в Мойсеї), щоб задовольнити його вимоги супроти Ізраїля, який зображує людство в загальному. Щоб виконати вимоги Закону, він мав бути забитий – «І зарізав… Мойсей». Після цього він (своїм пальцем)

42

помазав кров’ю роги жертівника. Таким чином, «палець» «Закону» вказував, що жертівник земних жертв надавався до прийняття Богом завдяки пролитій крові (відданому життю), і що всі, хто приймає силу цього жертівника (роги є символом сили), повинні в першу чергу визнати кров, що їх освячує. Кров, що була вилита на підніжок жертівника, показувала, що через кров жертви (віддане життя) навіть земля була очищена від прокляття. «На повернення здобутого» (Еф. 1:14, KJV).

І взяв Мойсей бичка, його шкіру, м’ясо і т.д., і спалив їх в огні поза «Табором» (17 в.). Таким чином, людське єство цілого Христа – Голови і Тіла – є вчинене «жертвою за гріх», зазнавши знищення, до якого був засуджений світ і від якого, завдяки цій жертві, він буде остаточно визволений – заслуга полягає в жертві нашого Господа Ісуса, а ми, його «брати», маємо привілей доповнювати міру ЙОГО страждань, як «члени Тіла Його» (Кол. 1:24). Але, тоді як людська природа царського священства нищиться як огидна в очах світу, як було зображено в паленні бичка поза «Табором», Бог приймає посвяту серця, яка спонукає до жертви, кажучи: «Ось іду, щоб волю Твою чинити, Боже». «Твою волю чинити, мій Боже, я хочу». Це було зображено в жертвуванні на жертівнику товщу і внутрішніх животворчих органів, як «любих пахощів» для Господа.

Інші частини того самого посвячення були показані в двох баранах, згаданих у 18 й 22 віршах. Першим згаданим був баран на цілопалення. Аарон і його сини поклали свої руки на його голову, вказуючи таким чином, що він зображує їх. Він був забитий; його кров була покроплена на жертівник; після цього Мойсей «барана розсік на куски його… А нутрощі та голінки пообмивав водою», і «спалив

45

голову, і куски, і товщ». Таким чином, протягом цього Євангельського віку Ісус і Його Тіло, Церква, один за одним, представляються, перед Богом на жертівнику, хоча всі разом рахуються як одна жертва. Голова була покладена на жертівник першою, а опісля всі, які «померли з Ним» і очистилися, як в типі, обмившись водою, – Словом, – вважаються за таких, що є покладені на той самий жертівник. Спалення жертви на жертівнику показує, як Бог приймає жертву як «приємні пахощі».

Другий баран, «баран посвячення», показував, який результат матиме ця жертва на нас, тоді як перший показував, як Бог приймає нашу жертву. Аарон та його сини поклали свої руки на голову барана посвячення, показуючи, таким чином, що він зображував їх. І Мойсей зарізав його і взяв його кров (посвячене життя) і дав її на кожного окремо, показуючи таким чином, що наше посвячення є особистою працею. І він дав її на кінчик правого вуха, і на великого пальця правої руки, і на великого пальця правої ноги. Таким чином, через наше посвячення ми отримуємо можливість мати «слух віри» і можемо оцінювати Божі обітниці, чого не може ніхто інший, окрім посвячених. Наші руки посвячені, так що все, що б ми не робили, ми стараємось робити так, як для Господа. Наші ноги також посвячені, так що куди б ми не йшли, ми «не поводимося, як поводяться погани», але «ходимо в обновленні життя», «ходимо вірою», «ходимо за духом», «ходимо в світлі», і «як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть» (23, 24 в.).

Кращі частини барана, його «нутрощі» і «лій», зображували наші почуття серця, наші найкращі здібності. Священик взяв їх на свої руки і «колихав», – хитав туди і сюди перед Господом, – зображуючи той факт, що посвячена жертва триває не хвилину, день чи рік, а що ми посвятилися, щоб постійно тримати

46

нашу прив’язаність і здібності активними, безупинно, поки Господь не прийме нас, коли ми завершимо свій біг. І взяв Мойсей колихання з їхніх рук (священики не відкладали його) – Боже прийняття було показане тут через огонь. Так і ми, «царське священство» не повинні відкладати, тобто припиняти приносити в жертву усі наші здібності в Божій службі, коли ми їх маємо, поки всі вони не будуть зужиті в Його службі, поки Бог не скаже: Досить, тепер іди вище. Коли любов («лій») нашого внутрішнього єства покладена на жертівник, то це допомагає збільшити огонь Божого прийняття. Чим більша міра любові буде пов’язана з нашим посвяченням Богові, тим швидше буде спалена наша жертва.

На цю «жертву колихання», поки вона була у них на руках, були покладені три коржі з коша. Це приношення Мойсей поклав на руки первосвященика і підсвящеників.

Перший прісний калач зображував дійсну чистоту Ісуса як людини, а також приписану чистоту Церкви як людей, про що свідчить Закон (Мойсей), – виправдання, – щоб «праведність Закону виповнилася в нас» так далеко, як ми є прийняті як члени Його Тіла (Рим. 8:4). Другий прісний калач, змішаний з оливою, зображував Божого духа в нас – освячення. Третій, «корж», зображував нашу надію і віру в надзвичайно дорогі обітниці слави, честі і безсмертя.

Без цих елементів було неможливим, щоб наше посвячення було повним і тому приємним, а саме: без Виправдання (чистоти), без Освячення Духом через віру в правду і без віри в обіцяне Прославлення.

Оливою помазання, змішаною з кров’ю посвячення, були покроплені Аарон і його сини (30 в.), і це вчить про те, що посвячення є приємним лише через те, що ми є виправдані через дорогоцінну кров нашого Відкупителя. Таким чином нам сказано, що

47

ми є «прийняті в Улюбленім» – і тільки (Еф. 1:6, KJV).

Варення м’яса посвячення (31 в.) не було частиною жертви. Воно було лише приготуванням тієї частини, що мала бути спожита. Це все мало бути зужите (32 в.), показуючи, що ми повинні бути цілком і повністю посвячені, і ніщо з нашого часу і сили не має бути змарноване.

Сім днів посвячення (33, 35 в.) показують далі, що ми посвятилися на Божу службу не лише на певну частину нашого часу, але на весь час. Сім в Святому Письмі є повним числом і вказує на повноту або цілість того, до чого відноситься («сім печатей», «сім сурем», «сім пораз» і т.п.). 36 вірш показує завершення чинності посвячення.

Ніколи ще не було такого часу, коли б це було більш потрібним, аніж тепер, щоб усі, хто посвятився як священики, намагалися бути «померлими з Ним» і всі наші здібності колихали перед Богом, щоб Він міг прийняти наші таланти і вжити їх для Його слави. Це особливо важливо для тих, які розуміють, що Святе Письмо вчить, що дуже скоро усі члени Тіла будуть прийняті з Головою як приємні пахощі для Бога; і що праця самопожертви буде тоді завершена, а розпочнеться славна праця благословення людства і виповнення Божої Угоди.

Антитипічне посвячення антитипічних священиків обмежене лише до теперішнього (Євангельського) віку. Воно постійно поступало, відколи наш Господь і Предтеча «приніс Самого Себе» – і буде доповнене перед тим, як цей вік вповні завершиться. І якщо ми не зможемо бути серед священиків тепер, під час посвячення, то ми не зможемо ними бути, коли вони розпочнуть свою службу для людства в Царстві, коли ті самі священики (які погорджувані тепер людьми, але є «приємними пахощами Богові») додатково матимуть титул Царя, і будуть разом

48

зі своїм Головою, Ісусом, панувати і благословляти всі народи (Об. 20:6). Чи ми щиро бажаємо бути серед тих, що будуть співати на славу нашого великого Первосвященика: «Ти нас зробив для нашого Бога царями, і священиками, і ми на землі царюватимемо»? Якщо так, то ми будемо цілком посвячені тепер, тому що лише «якщо терпимо» з Ним, «будемо з Ним і царювати» (2 Тим. 2:12).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.