1 листопада

1 ЛИСТОПАДА

Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стере­жи двері губ моїх! — Пс. 141:3.

Число вартівників і застав, які пильнують і стережуть наше поводження і наші слова, буде менш численним пропорційно до того, наскільки буде зміцнена лінія застав, які сте­режуть наші розуми та наші думки. Тут, власне, ми повинні особливо пильнувати. «Бо чим серце наповнене, те го­ворять уста». Ця загальна правда проявляється особливо у відроджених особах, які, у порівнянні з іншими, є більш відкриті в своєму поводженні та висловлюванні. Ма­ючи в своєму серці праведні почуття, вони, правдоподіб­но, менш обережні в способі висловлюван­ня, ніж колись. Але тим більше вони повинні пам’ятати слова Апостола: «Коли хто не помиляється в слові, то це муж доско­налий» (Як. 3:2). – R 3304

* * *

Через людську схильність помилятися в слові і схиль­ність більшості людей до неправильного розуміння, а меншості до пере­кручування, християнин повинен добре пильнувати свої слова. Занедбування цього спричинило багато зла, в той же час пиль­нування такого поводження не тільки запобігло злу, але й принесло багато добра. Найпевнішим способом пильнувати наші уста є наповнювання наших розумів Правдою і віддзерка­лення її духа нашими серцями. Якщо ми не можемо цього досягти власними силами, то повинні молитися до Господа, щоб поставив сторожу на наші уста, стеріг двері наших губ. Тоді ми нікого не образимо своїм словом.

Співзвучні вірші: Вих. 22:28; Пс. 10:7,8; 12:4,5; 34:14; 41:6-10; 52:4-6; 59:13; 64:3-6; 106:33; 119:23; 120; Пр. 4:24; 6:16-19; 8:13; 10:11,19,31,32; 11:11; 12:5,6,13,17-19; 13:3; 14:25; 15:1,4,28; 18:21; Мат. 12:34-37; Рим. 3:13,14; Еф. 4:25,29,31; Кол. 4:6; Тит. 1:10,11; 3:2; Як. 1:19,26; 3:5-10; 4:11; 1 Пет. 3:9,10.

Пісні: 72, 1, 26, 42, 76, 88, 92 / 92, 10, 101.

Вірші Зоріння: 164. Статті з Вартової Башти: R 3737.

Питання: Які я мав цього тижня досвідчення, пов’язані з думкою цього вірша? Що мені в цьому допомагало або перешкоджало? В чому виявився результат?