1 вересня

І промовив до нього Господь: «Іди, бо для Мене – посудина вибрана він, щоб носити Ім’я Моє перед народами, і царями, і синами Ізраїля» — Дії 9:15.

Ми розуміємо, що Ісус є вибраний Отцем, і тому приєднуємося до Нього. Ми бачимо в Ісусі об’явлений характер Отця, і тому залишаємо все, щоб іти за Ним. І подібно, якщо ми надаємо будь-якій істо­ті нашу допомогу, нашу підтримку у зв’язку з Божим планом чи службою, то повинні це чи­нити з наступних мотивів – не просто через особисту симпатію чи прихильність, але тому, що Господь торкнувся нашого серця зрозумінням, що даний провідник є Ним призначений. – R 3218

* * *

Вжитий тут образ є дуже виразним. Як посуди­на може бути вжита для виявлення комусь певних благословенств, так слуги Бога є знаряддями в даванні Господ­ніх благословeнств іншим. Як вибрані посудини вжи­ваються для передавання найбільших благословeнств, так Господь вживав Павла, як вибрану посудину з кожного погляду, для переказування деяких найбагатших благословeнств Правди, які були дані Всесильним Богом. Апостол Павло, коли услуговував євреям, поганам, а на­віть царям, залишив для них незмінне благословенство, приємний запах якого проникає аж до наших часів. Йо­го служба була найбільш плідною. Подібно до Апостола Павла, ми повинні старатися бути вибраними посу­динами.

Співзвучні вірші: Дії 13:2; 22:21; 25:22,23; 26:1,17; Рим. 1:1,5; 12:6-8; 1 Кор. 15:10; Гал. 1:15; 2:7,8; Еф. 3:7,8; 1 Тим. 2:7; 2 Тим. 1:11.

Пісні: 26, 38, 58, 79, 92, 108, 17 / 48, 76, 43.

Вірші Зоріння: 164. Статті з Вартової Башти:  R 2823.

Питання: Чи я цього тижня свідчив про Правду? Як? Чому? З яки­ми результатами?