10 листопада

Любов… не радіє з неправди, але тішиться правдою — 1 Кор. 13:4,6.

Чи принципи добра і зла міцно закріплені в моєму розумі, і чи я перебуваю в такій цілковитій згоді з до­бром, а в опозиції до зла, що не підтримаю зло, а мушу його засуджувати, навіть тоді, коли б воно могло принести мені певну користь? Чи я є в такій згоді з добром, з правдою, що не можу не тішитися з правди та її успіхів навіть тоді, коли б це руйнувало деякі мої раніше усталені погляди або принесло шкоду певним моїм зем­ним інтересам? Божа любов, яку Апо­стол визначає тут як дух Господнього люду, є любов’ю, яка підно­ситься над самолюбством, яка оперта і утверджена на незмінних принципах, які щоденно повинні бути щораз виразніше зауважувані і завжди стисло дотримувані за будь-яку ціну. – R 3150

* * *

Несправедливість – це неправда в теорії й практиці. Любов, оперта на симпатії до принципів добра, не може радіти з несправедливості. Навпаки, вона симпатизує бра­там і співчуває світові з приводу його несправедливості. Любов журиться, уболіваючи з цього приводу, бо стіль­ки має огиди до несправедливості, наскільки тішиться з Правди в теорії й практиці. Вона тішиться з Божого Плану і Духа, бо є втіленням кожної доброї засади у вірі й поводженні. Вона радіє з засад, прагнень, боротьби, справ, успіхів, тріумфів і духа Правди, а це тому, що насолоджується добрими принципами і речами.

Співзвучні вірші: Пс. 10:3; Рим. 1:32; 2 Ів. 4; Неем. 8:10-12; Пс. 9:2; 13:6; 19:9; 40:17; 46:5; 89:16; 97:11,12; 119:1,16,55,111,165; Іс. 12; Єр. 15:16; Євр. 10:34; 1 Пет. 1:8; Дії 11:18,22,23.

Пісні: 50, 65, 68, 80, 73, 86, 91 / 88, 14, 73.

Вірші Зоріння: 120. Статті з Вартової Башти: R 3033.

Питання: Чи я цього тижня тішився з неправди чи з Правди? Чо­му? Як? З Якими результатами?