12 липня

Коли Син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні — Ів. 8:36.

Правдиві послідовники, які прислухаються до Слова Великого Учи­теля і стараються в усіх справах бути Його учнями, є не лише звільнені від забобонів та неуцтва, але також і від служіння гріхові, замість того вони одержу­ють здібність правильно оцінювати свої власні при­родні слабості й хиби, а також Божі думки – Правду. Внаслідок цього їх свобода є свободою, яка їх благословляє, а не шко­дить, яка замінює гордість чи хвалькуватість поко­рою, розвиває терпеливість замість гніву, спрова­джує великодушність і доброзичливість замість злоби і само­любства, дає свободу, яка приносить радість і мир замість невдоволення і гіркоти духа. Дійсно, лише Син може зробити нас по справжньому вільними! – R 2438

*    *    *

Божий Син є великим Визволителем. Він звільняє найбільш жалюгідних невільників з найгнітючішої неволі (сата­ни), з рук найжорстокіших гнобителів (гріха, омани, са­молюбства, світовості, смерті й аду). Він дає звіль­неним найславнішу свободу, яка прагне виконувати Божу волю з найчистіших мотивів – віри, надії, любові і послуху ­– задля отри­мання вічного життя. І все це є даром Його милості, можли­вим завдяки найвинятковішій жертві і послузі, запи­са­ній в літописах історії світу.

Співзвучні вірші:  Іс. 49:24-26; 61:1-3; 63:4; Лук. 4:18; Ів. 8:31-35; Рим. 7:22,23; 8:2; 2 Кор. 3:17; Гал. 3:28; 5:1; Кол. 3:11; 1 Ів. 1:7-9; Об. 1:5; 5:9.

Пісні:

Вірші Зоріння: 98. Статті з Вартової Башти: R 5506

Питання:  Які я мав досвідчення на цьому тижні у зв’язку з християн­ською свободою? Як я їх приймав? Який був результат?