15 січня

Чого пожадає від тебе Господь, – нічого, а тіль­ки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирноМих. 6:8.

Усі погодяться, що ці вимоги є цілком обґрунтованими. Це є очевидним, що Бог не може вимага­­ти мен­ше від тих, кого Він приготовляє на май­бутніх суддів світу. Ці три вимоги, перераховані проро­ком, містяться в одному слові: Любов. Лю­бов ви­магає, щоб ми справедливо поступали щодо на­ших ближніх, братів, родини і самих себе; щоб ми старалися більше розвивати наше оцінення прав інших – їх фізичних, моральних та інтелектуальних прав, їх свобод; а також, щоб, оцінюючи їх, ми в жод­ному значенні цього слова не намагалися їх обмежу­вати чи заперечувати. – R 3020

*    *    *

Сумою всіх обов’язків християнина є виконання права любові щодо Бога й людини. Віддавання людині того, що їй належить, виявлення співчуваючої любові до слабко­го, нещасного і стражденного, а також глибоке оці­нення Божого характеру, основане на знанні своїх влас­них слабостей і обмежень в контрасті до Божої доско­налості, провадять до властивого поводження щодо Бога й людини.

Співзвучні вірші:  Мат. 22:36-40; Повтор.10:12; Пс. 41:2; Мар. 11:25,26; Еф. 4:32; Кол. 2:13; Повтор. 5:33; Мат. 11:29; Ів. 13:4-17; Фил. 2:5-8; 1 Пет. 5:5,6; 1 Ів. 1:7.

Пісні:

Вірші Зоріння: 93. Статті з Вартової Башти:  R 5407

Питання:  Чи я поступав праведно, милосердно і по­кірно на цьому тижні? Що побудило мене до цього? Які були на­слідки?