17 вересня

Христос у вас, надія слави! — Кол. 1:27.

Кожна правдива Божа дитина мусить мати визначений особистий християнський характер, існу­вання якого не залежить від духовного життя будь-якого іншого християнина. Вона мусить зі Слова Пра­вди, проповідуваного і демонстрованого поводженням інших християн, почерпнути ті життєві принципи, які да­дуть їй витривалий характер, її власну духовну індивідуаль­ність. Духовна індивідуальність кожного повинна бу­ти така стала і визначена, що якби навіть улюблений брат чи сестра, духовним життям яких на початку живилося наше власне життя, і котрі привели нас до повноти характеру, відпали (що, як пока­зує Апостол, не виключено, Євр. 6:4–6; Гал. 1:8), то ми повинні далі жити і бути здатні присвоювати Духа Правди. – R 3250

* * *

«Христос у вас», тобто нове створіння, згідно з обітницею мав бути в серцях і розумах тих, котрі були зачаті від Духа впродовж Євангельському Віці, надаючи серцю і розумові нових ду­ховних здібностей. Це мало бути святим помазанням, яке при­готовляє їх до їхніх земних і небесних урядів. Це Божа таємн­иця, таємниця над таємницями, що Христос склада­ється з багатьох членів – з Ісуса як Голови і Церкви як членів Тіла. Шляхетним, величним, святим і небесним є цей «Хрис­тос у вас». Його посідання було підставою надії слави, задатком спадщини – Божественним серцем і розумом, частиною спадщини, обіцяної святим.

Співзвучні вірші: Мат. 3:16; Дії. 10:38; 2:1-4; 10:45-47; 2 Кор. 1:21; 1 Ів. 2:20,27; 1 Кор. 12:12,13; 15:23; Гал. 3:16,29; Еф. 4:13,23,24; Кол. 1:23; 1 Пeт. 4:13; Євр. 3:14; Рим. 8:10; Ів. 14:19; 17:23,24; Гал. 2:20; Фил. 1:21; 2 Кор. 4:16; Еф. 3:16; Ів. 15:2-7; Рим. 12:4,5; 1 Кор. 1:30; Рим. 6:3; 13:14; Гал. 3:26,27; 2 Кор. 5:17; Кол. 3:10; Рим. 8:4,5.

Пісні:

Вірші Зоріння: 43.

Статті з Вартової Башти: R 5227

Питання: Що означав для мане цей вірш минулого тижня? В яких обставинах? З якими результатами?