19 квітня

Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лу­кава людина зо скарбу лихого виносить лихе — Мат. 12:34, 35.

Отож, нашою найпершою турботою по­винно бути наше серце, щоб його почуття і нахили могли бути вповні під контролем Божої лас­ки, щоб кожен принцип правди і праведності міг бути там укорінений, а справедливість, мило­сердя, доброта, братерська ввічливість, любов, ві­ра, тихість, стриманість, найвища пошана до Бога і Христа і гаряча любов до всіх рис святості могли бути міцно закріплені як провідні принци­пи життя. Якщо ці принципи будуть закріплені, утверджені в серці, тоді з доброго скарбу серця уста будуть говорити слова правди, розсудливос­ті, мудрості і ласки. – R 1937

* * *

Серце є джерелом наших слів і вчинків; тому, яки­ми є слова і вчинки людини, таким є її серце. Добре серце наповнене добрими словами і вчинками; лихе серце – лихими словами і вчинками. Наскільки ж необ­хідним є берегти серце в чистоті! Наступна настанова призначена особливо всім послідовникам Госпо­да: «Над усе, що лише стережеться, серце своє стере­жи, бо з нього походить життя» (Пр. 4:23).

Співзвучні вірші: Лук. 6:45; Пс. 37:30; Пр. 10:20; 12:6,17-19; 15:4,23; Повтор. 5:29; 6:5,6; 1 Сам. 16:7; 1 Хр. 28:9; 2 Хр. 12:14; Пс. 51:12; Єр. 17:9,10; Мат. 5:8; 12:33,36,37; 15:18-20; 23:26; Євр. 3:8.

Пісні:

Вірші Зоріння: 146. Статті з Вартової Башти: R 3746

Питання: Які я мав досвідчення, пов’язані з думкою цих віршів? Як ці вірші справдилися в моїх досвідчен­нях? Які були результати?