19 листопада

Пильнуймо та будьмо тверезі! — 1 Сол. 5:6.

Пильнуймо в значенні пильного звертання уваги на всі вказівки, які Господь, наш Бог, уділив нам стосовно того, що могло б бути служінням, відповідним до прийняття Ним. Пильнуймо, силкуючись ступати так докладно, як тільки можливо, слідами великого Первосвященника. Будьмо твере­зими в тому значенні, щоб ми не були легковажними. Бу­дучи щасливими, радісними в Господі, вільними від тривог, які пригнічують інших з по причині поганого зрозуміння ха­рактеру і плану Отця, будьмо тверезими в значенні щирого оцінення теперішніх можливостей і привілеїв, пов’я­заних зі служінням Господу, і не будьмо без­думно недбалими, дозволяючи нагодам і привілеям випадали нам з рук, щоб ми потім не шкодували. – R 3054

* * *

Слово пильнувати означає стояти на варті. Воно наводить нас на думку, що ми маємо бути озброєні, чуйні, придивляючись до на­ших нахилів, думок, мотивів, слів, учинків, оточень і впливів, які діють на нас і через нас, перевіряючи все, що входить чи за­лишає поле нашого розуму й серця. Ми маємо недовіряти їх твер­дженням про приязнь, вимагаючи доказів для таких заяв, беручи в полон те, що не може дати таких доказів, та до­зво­ляючи увійти та вийти тому, що може їх дати. Маємо звертати увагу на всю сферу наших обов’язків і привілеїв, залишаючись насторожі аж до зміни варти. Бути тверезими означає мати рівно­вагу в здібностях і судженні; не переоцінювати, ані не ігнорувати учасників нашої боротьби; визнавати як власні слабості, потреби, цілі й досягнення, так і здобутки наших ворогів, а також силу, мету і до­помогу нашого Вождя; визнавати труднощі, час тривання і мету нашої боротьби; мати певність, що невірні будуть переможені, а вірні стануть переможцями. Маючи це на увазі, розвиваймо велику і тривалу обережність.

Співзвучні вірші: Вих. 23:13; 34:12; Повтор. 4:9,23; Іс.Н. 22:5; 1 Цар. 8:25; Пс. 39:2; 141:3; Пр. 4:23; Мал. 2:15; Мат. 16:6; 24:4; 26:40,41; Лук. 11:35; Дії 20:28-31; 1 Кор. 10:12; 16:13; Еф. 5:15; 6:18; 1 Тим. 4:16; Євр. 2:1; 3:12; 1 Пет. 1:13; 4:7; 5:8.

Пісні: 72, 1, 12, 16, 26, 65, 88 / 108, 125, 51.

Вірші Зоріння: 239. Статті з Вартової Башти: R 5256.

Питання: Чи я звертав увагу на цей вірш минулого тижня? Як? Чому? Який був наслідок?