19 січня

Як я кохаю Закона Твого, цілий день він – роз­мова моя! Пс. 119:97.

Дослідження Господнього Слова є великим при­­вілеєм для християнина, однак, багато до­слід­жень проходять безцільно. Вивчення, не впро­ваджене в практику, більш ніж даремною тратою часу. Господній народ повинен викорис­тати кож­ну нагоду, щоб одержати знання Божого Плану – навіть якщо це вимагає жертвування. Але Бо­жа дитина повинна добре пильнувати, щоб по­жертвувані користі і вигоди були дійсно її власними, а не ін­ших. Досліджування Біблії, яке ро­бить­ся лише коштом інших, є радше доказом самолюб­ства, аніж посідання ве­ликої міри Божого духа любові. – R 2488

*    *    *

Боже Слово є найціннішою спадщиною христия­нина. Його доктрини, заповіді, обітниці, настанови, пророцтва, історії й типи є гідні любові християнина і пробуджують її. Для християнина немає приємніших і більш захоплюючих тем для роздумів, аніж ті, що походять з Біблії. Бо інші теми не можуть при­нести благословенства тим, котрі, роздумуючи над бі­блійними темами, провадять згідно з ними своє жит­тя, бо вони – дух і життя.

Співзвучні вірші: Йов 23:12; Пс. 1:2; 19:8-12; 40:9; Пс. 119:16,20,24,35,47,48,54,70,77,92,103,111,113,119,127,131,140,143,159,162-167,174; Єр. 15:16; Лук. 4:22; 11:28; Дії 17:11; Рим. 15:4; Кол. 3:16; 2 Тим. 2:15; 3:15-17.

Пісні:

Вірші Зоріння: 265. Статті з Вартової Башти:  R 3070

Питання:  Чи знаходив я приємність у Слові і чи роздумував над ним минулого тижня? Як? Чому? З яким результатом?