20 квітня

Хто вірний в найменшому, – і в великому вір­ний — Лук. 16:10.

Це не означає, що Божий люд має бути задово­лений звичайною рутиною щоденного життя вдома чи на роботі, і має говорити собі: «Бог приймає мою працю так, немов би вона була зроблена безпосередньо для Нього в якійсь іншій, більш прийнятній формі»; натомість, це означає, що кожен, хто знаходиться в такому становищі, повинен день за днем старанно переглядати свої земні обов’язки і зобов’язання, щоб побачити, яким чином можна було б пра­вильно і справедливо викроїти хвилини, години або дні від служби земним речам і земним ін­тересам, щоб пожертвувати їх для духовних речей і духовних інтересів, своїх та інших. Посвячене серце, самовідданий учень, бу­де використовувати так швидкоплинні хвилини, вжи­ваючи їх, наскільки це можливо, для справи Отця. – R 3265

* * *

Характер особи проявляється у всьому, що вона робить. Тому її ставлення до малих справ і малих обов’язків є таким же добрим свідоцтвом її харак­теру, як і поводження у великих справах. Такою є Божа засада оцінення характеру, оцінення святих, вірність Господу яких у малих справах теперішнього життя Він розглядає як достатню гарантію вірності в майбутніх великих справах.

Співзвучні вірші: Зах. 4:10; Мат. 25:21; Лук. 16:11,12; 19:17; Євр. 3:2; Пр. 28:20; Мат. 10:22; 24:45-47; 1 Кор. 4:2; Об. 2:7,10,17,26,27; 3:5,11,12,21.

Пісні:

Вірші Зоріння: 295. Статті з Вартової Башти: R 5740

Питання: Чи був я вірний минулого тижня? В яких справах? Яким кош­том? З якими результатами?