22 листопада

Бо ревність до дому Твойого з’їдає менеПс. 69:10.

Холодні, обачні люди можуть мати інші позитивні риси характеру, але лише ті, котрі раз покуштували Гос­подню ласку, не можуть бути ані холодними, ані тепли­ми. Розпалена любов повинна допровадити їх до палкої ревності. Так було з нашим Господом Ісусом, і це було однією з причин того, що Він був улюблен­цем Отця. Нехай всі, хто прагне подобатись Господу, бу­дуть наповнені тим самим духом ревності до праведності та правди, який «з’їсть» їх як жертви на Господ­ньому вівтарі. Таким чином вони будуть найбільше по­добатись Господу і будуть надаватись до прийняття Ним завдяки  Ісусу, нашому Господу. – R 2288

* * *

Ревність – це енергійне віддання себе якійсь справі і жива активність для неї. Властиво розвинена в Божій дитині, вона ста­новить поєднання певного числа рис характеру, серед яких осо­бливо вирізняються віра, надія, любов, активність, ентузіазм і слухняність. Ревність в Божих дітях спрямована на реалізацію Божого плану і діє щодо засад і осіб, зміню­ючись в залежності від того, як змінюється їх відношення і ставлення до Божого плану. Таким чином, вона виявляє прихильність до одних засад і осіб або неприхильність до інших засад і осіб. Ревність Божого дому, тобто ревність до Господнього дому, як також ревність, характерна для нього, означає енергійне віддавання себе Церкві й діяльність на її користь згідно зі Словом. Як у випадку з Ісусом, так із нами, така ревність становить самопожер­тву, спалюючи нас і все, що ми посідаємо, чим сподіваємось бути чи що сподіваємось мати як людські істоти.

Співзвучні вірші: Іс.Н. 24:15,16; 1 Хр. 29:17; 2 Хр. 15:15; Езд. 7:23; Пс. 119:139; Екл. 9:10; Іс. 62:6,7; Мат. 5:13-16; Ів. 9:4; Рим. 12:11; 1 Кор. 13:3; 15:58; 2 Кор. 4:8-10,13,16-18; Гал. 4:18; 6:9; Тит. 2:14; 2 Пет. 3:14; Юди 3; Об. 3:19.

Пісні: 7, 50, 68, 88, 107, 26, 42 / 28, 50, 81.

Вірші Зоріння: 164. Статті з Вартової Башти: R 5250

Питання: Чи я був ревний для Господа на цьому тижні? В чому? Як? Чо­му? Що мені допомагало чи перешкоджало? З якими результатами?