26 грудня

Тільки будь дуже сильний та відважний — Іс.Н. 1:7.

«Будь дуже сильний та відважний». Є різні види від­ваги. Один вид породжений самолюбством і самовпевне­ністю, інший породжений легковажністю, яка не вра­ховує труднощів. Але відвага, яку прищеплює Господь і якої повинні шукати всі духовні ізраїльтяни, є відвагою, яка незворушно й спокійно дивлячись на проби і трудно­щі шляху, і покірно усвідомлюючи свою неспроможність справитися з ситуацією, є підтримувана вірою в Господа – довір’ям до Бо­жих обітниць, що дає їм можливість зміцнюватися в Господі і в силі Його могутності. – R 3079

* * *

Відважна сила означає не лише фізичну силу і хоробрість, але й розумову, моральну й релігійну силу та відвагу, поро­джену вірою в Бога, надією перемоги, отриманням насолоди від Божих засад і послухом цим засадам. Тому вона складається з самокон­тролю, терпеливості і відваги. Вона необхідна, тому що ми живемо в несприятливі часи; також по причині багатьох питань, пов’язаних з Богом, Христом, Правдою, Церквою і світом; по причині ворогів у вигляді засад, наповнених оманою, гріхом, самолюбством і світовістю, які чинять нам опір, і таких осіб, як сатана, ми самі і світ; по причині праці, яку ми мусимо виконувати, кожен для себе, для Церкви і світу; по причині перемог, які ми повинні здобути; і по причині нагород, які ми повинні осяг­нути. Така відважна сила не може бути розвинена в бездіяльності чи з самим лише бажанням. Вона може бути осягнена лише через вірне користання з Господнього Духа, Слова і Провидіння в щоденних досвідченнях і конфліктах, малих і великих.

Співзвучні вірші: Іс.Н. 1:5-9; Повтор. 5:32,33; 31:7,8; Іс. 35:4; 41:10-14; Рим. 8:31,37; 1 Кор. 16:13; Еф. 6:10-16; Пс. 27:1; 46:2,8; 119:42; Пр. 2:7; Суд. 6:14.

Пісні: 117, 112, 12, 26, 37, 87, 109 / 97, 38, 90.

Вірші Зоріння: 196. Статті з Вартової Башти: R 5705.

Питання: Чи був я сильний і відважний цього тижня? Чому? Де? Що мені в цьому допомагало або перешкоджало? З якими результатами?