26 листопада

І промовив до нього Господь: «Що то в руці твоїй?» — Вих. 4:2.

Якби хтось хотів, щоб Господь його більше вжив в благословенній службі для Нього, то нехай передусім старається щораз краще приготуватись до неї. Не­хай наслідує улюбленого і шанованого слугу, Мойсея, в тихості, покорі, енергійності і невтомній ревності та самовідданості в служінні для Господа. Мудрий домо­рядник завжди буде старатись розвивати вроджені здібності і не буде чекати зі сторони Господа чуда в сво­єму розвитку, не буде марнувати дорогоцінного часу, силкуючись розвинути те, чого з природи немає… Отож, ста­раймося в тихості, ревності, любові до Господа і Його справи, у вірі в Його силу, перебувати в такому стані сер­ця і розуму, який виробить в нас готовність бути вжитими і корисними в кожному ділі Божої служби, до якої Господу сподобається нас покликати. – R 1651, 2902

* * *

В символах Святого Письма рука зображує силу. Тому три­мання чогось в руці означає, в загальному значенні, посідання в своїй силі речей, які належать до нашого нового серця, розуму і волі, а також до нашої людської природи. В деталях це озна­чало б посідання знання, ласки, характеру, становища, часу, талантів, впливу, засобів, друзів, рідних, громадянства, здо­ров’я, життя і т.п. Господь прагне, щоб ми служили в рамках того, ким ми є і що маємо, а не тим, ким ми не є і чого не маємо. Тому цим питанням нашого вірша Він прагне звер­нути нашу увагу на те, ким ми є і що маємо. Це питан­ня не було поставлене з метою одержання інформації, а з метою звер­нення на це нашої уваги, нагадування нам, що потрібно переглянути своє доморядництво на славу Господу і на користь собі та іншим в благодаті.

Співзвучні вірші: Пс. 34:11; 68:36; 84:12; Екл. 2:26; Іс. 42:5; Дан. 2:21-23; Мат. 25:14,15; Рим. 12:6-8; 1 Кор. 1:5-7; 7:7; Еф. 4:7; 1 Тим. 6:17; Як. 1:17; 1 Пет. 4:10; Лук. 12:47,48; 19:12,13.

Пісні: 7, 15, 68, 78, 89, 92, 117 / 92, 94, 22.

Вірші Зоріння: 168. Статті з Вартової Башти: R 5418

Питання: Що я робив зі своїми талантами та здібностями на цьому тижні? Чому? Як? З якими результатами?