27 жовтня

Дні мої в руках Твоїх — Пс. 31:15 (Куліш)

Усі посвячені слуги Господа віддали своє життя в жертву, коли стали послідовниками Агнця. І якби вони могли постійно усвідомлювати власне посвячення, то були б готові кожної миті завершити цю жертву, згідно з побажаннями Господа і засобами та способами, на які дозволить Його провидіння. Нехай посвячені Господу… завжди пам’ятають про те, що жодна волосина не може впасти з їхньої голови без відома і дозволу їхнього Отця, а постава їхніх сердець повинна бути така, як виразив наш дорогий Відкупитель: … «Чи ж не мав би Я пити ту чашу, що Отець дав Мені?». Виразом їхнього серця повинні бути слова поета:

                   Я завжди вдоволений зо своєї долі,
Бо прийняв я керівництво Божої волі. – R 3407

*    *    *

Ці слова є правдою в стосунку до всієї Церкви і до окремих її членів. Бог має властивий час на все, що пов’язане з Його Планом. Відповідно, ми бачимо прекрасні обриси часу, що позначають досвіди Церкви. Це в багатьох деталях підтверджують особливо паралельні епохи, які виконуються з точністю до дня. Так, Бог не дозволяє навіть на найменшу помилку в обрисах часу, коли це пов’язано з Церквою. Ту ж саму турботу Він виявляє і до окремих її членів. Він приготовляє кожне переживання, досягнення, завдання та привілей саме тоді, коли це принесло б Йому найбільшу славу, а їм – користь.

Співзвучні вірші:  Гал. 4:4; Рим. 5:6; Дан. 9:24-27; 12:11-13; Лук. 23:46; Ів. 13:1; 17:1; Дії 1:6; 1 Тим. 2:6; 6:15; 1 Пет. 2:23; Об. 6:11; 11:2,3; 14:15.

Пісні:  87, 32, 52, 53, 121, 3, 17  /  34, 12, 84.

Вірші Зоріння: 105. Статті з Вартової Башти: R 5508

Питання:  Які я мав досвідчення на цьому тижні, пов’язані з думкою цього вірша? Як я їх прийняв? Який був резуль­тат?