27 січня

Над усе, що лише стережеться, серце своє сте­режи, бо з нього походить життя Пр. 4:23.

Недостатньо лише визнавати, що гріх у всіх його формах є злом, і постановити боротися проти нього, тому що він є під Господньою забороною. Крім того, ми ще маємо викоренити зі свого серця будь-яке прагнення, будь-яке бажання того всього, що Господь не вповні схвалює. О, яке велике очищення серця і життя це означало б, а особливо очищення ду­мок тих, які носять Ім’я Христа! Багато з тих, котрі не звертають на це уваги, знаходяться в постійному оточенні спокус, бо хоча зовнішньо вони й уни­кають великої неморальності, та потаємно мають симпа­тію до речей, що є під осудом, і бажали б їх мати, якби тільки вони не були заборонені. – R 2479

*    *    *

Серце потрібно стерегти з усією пильністю, пиль­нуючи, що до нього входить і що виходить. Ми повинні дуже пильно і уважно тримати зло подалі від нашого серця і наповнити його добром. Якщо так будемо поступати, то результатом нашого життя буде добро, а не зло. Бо як людина думає в своєму серці, такою вона є! Таким чином тренуються наші характери, а тим самим визначається наше призначення.

Співзвучні вірші:  Повтор. 5:29; 6:5,6; 1 Хр. 28:9; 2 Хр. 12:14; Пс. 22:27; 31:11; 57:8; Пр. 14:30; 16:1; Єр. 17:9,10; Мат. 5:8; 9:4; 15:18,19; Рим. 2:5; 10:8; Євр. 3:8; 4:12.

Пісні:

Вірші Зоріння: 111. Статті з Вартової Башти:  R 4904

Питання:  Чи стеріг я своє серце минулого тижня? Що мені допома­гало чи перешкоджало? Які були наслідки?