29 січня

Початок премудрости – страх [честь], перед Господом Пс. 111:10.

Це єдина властива позиція, яку має зай­мати створіння щодо свого Творця, Автора на­шого існування і Сотворителя, Хранителя і Воло­даря цілого Всесвіту. Тому, коли Він говорить, наші вуха повинні бути шанобливо уважними до Його го­лосу, а всі наші сили повинні бути готовими ви­конувати Його накази. Наша безпека, наше ща­стя і та шляхетність характеру, яка спонукує нас до любові і вдячності, яка швидко й розумно звертає увагу на вказівки та поступ в знанні і мудрості, в першу чергу залежать від нашої найвищої пошани до Господа. Тому Господь буде виховувати і розвивати в нас цю належну синів­ську пошану, яка належить Його імені. –– R 2002

*    *    *

Мудрість охоплює не лише знання, але також практичне застосування знань для добрих цілей. Найпіднесенішими і найкращими речами є ті, котрі сто­суються людини в її властивому ставленні до Бога і свого ближнього. Тому є очевидним, що джерелом мудрості є честь для Бога, коли вона дає можливість даній особі ввійти у властивий зв’язок з Богом і лю­диною, а також здійснює її покликання.

Співзвучні вірші:  Повтор. 4:6; 5:29; 6:2; 10:12; Йов 28:28; Пс. 111:1-9; 25:8-14; Пр. 1:7-9, 21-23; 2:1-11; Екл. 8:12; Соф. 3:7; Мал. 3:16; Мат. 11:25-30; Лук. 1:49,50; Ів. 14:15-17; Дії 10:35.

Пісні:

Вірші Зоріння: 88. Статті з Вартової Башти:  R 3861

Питання:  Чи шанував я Бога на цьому тижні? Що мені в цьому допо­магало або перешкоджало? Чи зазнав я добра з цього досвідчення?