3 квітня

Ніч минула, а день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряви й зодягнімось у зброю світла

Рим. 13:12.

Вчинками темряви є всякі вчинки, які б не ви­тримали проби ґрунтовного дослідження і не отримали б похвали в світлі нової епохи, коли б вона вповні настала. Ми маємо пам’ятати, що належимо до цієї нової епохи, а не до старої, і тому ми маємо жити в згоді зі своїм гро­мадянством і відповідальністю перед Князем Сві­тла і в опозиції до князя темряви, до його вчинків та мето­дів діяльності. – R 3181

* * *

Ніч темного панування сатани над землею майже закінчилась. День радісного царювання Христа наблизився. Ми, як Божий люд, повинні відкидати ко­жен вчинок і кожну рису, просякнуту духом сатани, а озброїтись всякою правдою та ласкою Господнього Духа. Тим самим наше громадянство в Царстві Бога буде належно завірене, а наш патріотизм буде прекрасно виявлений, і то для Божого задоволення.

Співзвучні вірші: Бут. 6:5,11; 8:21; Пс. 51:7; Пр. 20:9; Екл. 7:20; Іс. 1:5,6; 51:1; 64:6; Єр. 17:9; Мат. 7:17; 15:19; Ів. 3:19; Рим. 1:21-32; 3:9-19,23; 6:6,19,20; Гал. 5:17, 19-21Еф. 4:17-22; 5:11; Кол. 3:8; Еф. 6:12-18; 1 Сол. 5:8; Ів. 3:21; 15:2-8; 2 Кор. 9:8; Гал. 6:4,7-9.

Пісні:

Вірші Зоріння: 241. Статті з Вартової Башти: R 5768

Питання: Чи я на цьому тижні відкинув зло і зодягнувся в добро? Як? Що мені в цьому допомагало або перешкоджало? Якими були результати?