3 листопада

3 ЛИСТОПАДА

Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спро­бу, – бадьорий бо дух, але немічне тіло — Мат. 26:41.

Одні роблять помилку, молячись без пильнування, інші роблять помилку, пильнуючи без молитви. По­єднання молитви з пильнуванням є безпечним, єдино властивим способом, вказаним нашим Господом. Ми ма­ємо очікувати на всілякого роду заохочення Господнього Слова, докази їх сповнення і знаки, які свідчать про присутність Господа і великі епохальні зміни, які вже близько. Маємо чекати на те все, що нас зміцнить у вірі й надії, вірності і любові, а пильнуючи, маємо безперестанку молитись. Маємо молитись разом як люд Господній; маємо молитись в на­ших домах як родина; маємо молитись в укритті, наодинці. – R 2773

* * *

Пильнувати потрібно наші нахили, думки, мотиви, слова, вчинки, оточення і впливи, які діють на нас. Мо­литва є щирим прагненням серця, вираженим чи не вираженим словами, зверненим до Бога про добрі речі. Пильність озброює нас всіляким знанням і енергією, щоб побудити нас до актив­ності, а молитва з усім світлом і енергією, що походять зі Слова, разом з усіма обставинами та іншими допоміжни­ми заходами, які випливають з провидіння, допо­магає нашій активності в реалізації тих благословенств, які Господь нам посилає. Така пильність і молитва ви­зволяє нас від спокус і робить бадьорий дух здібним упокорити слабке тіло на Божу славу.

Співзвучні вірші: Мат. 26:38-40, 42-46; Мар. 13:33; 1 Кор. 16:13; Еф. 6:18; 1 Пет. 5:8,9; Євр. 3:12,13; Іс. 26:8,9; Рим. 7:18-25; 8:3; 1 Кор. 9:27; Гал. 5:16,17,24; Фил. 2:12,13; 3:12-14.

Пісні: 88, 17, 65, 61, 68, 72, 111 / 12, 2, 15.

Вірші Зоріння: 111. Статті з Вартової Башти: R 5312.

Питання: Чи я пильнував і молився цього тижня? Як? Чому? З якими результатами?