4 листопада

Але Він умалив Самого Себе, прийнявши вигляд раба – Фил. 2:7.

Як жодна людина не може служити двом панам, задовольняючи обох і поступаючи щодо обох справе­дливо, коли їхні інтереси суперечні, так само і ми не можемо подобатися Богу, служити Йому і праведності, і в той же час подобатися противнику, «князю цього світу», котрий панує під час теперішньої епохи, а також тим, які є у згоді з ним. Всі посвячені Господу, котрі збирають скарби на небі і є багатими в Бозі, мусять охоче зго­дитись на непопулярність серед тих, які не є посвяченими і які, незважаючи на своє визнання, в дійсності слу­жать мамоні, самолюбству, теперішньому життю, котрі не посвячують тих справ задля осягнення Царства. – R 2715

* * *

Цей вірш разом з попередніми і наступними, коли правильно перекладені, належать до найсильніших в Бі­блії, які вказують на те, що Ісус не тільки не був Всемогутнім Богом, але й віддав Свою передлюдську природу й становище, аби стати людиною. Тому, коли жив на землі, Він не був Боголюдиною, але перед Своїм зачаттям від Духа був лише досконалою, безгрішною людиною. Вислів «але Він умалив Самого Себе, прийнявши вигляд раба», правильно перекладений, означає, що Він відрікся своєї передлюдської природи й становища з їх славою; а вислів «ста­вши подібним до людини» означає прийняття Ним люд­ської природи. Отже, таким чином Він став в природі і характері точним еквівалентом Отця Адама, а це дало Йому можливість стати Викупом за Адама і його рід.

Співзвучні вірші: Ів. 1:14; 2 Кор. 8:9; Євр. 2:9-18; Рим. 5:18,19; Іс. 42:1; 52:13-15; 53:11; Мат. 20:27,28; Лук. 22:27; Ів. 13:14.

Пісні: 81, 82, 36, 51, 69, 81, 71 / 25, 96, 41.

Вірші Зоріння: 27. Статті з Вартової Башти: R 5842.

Питання: Як на цьому тижні на мене вплинуло те, що Христос умалив Самого Себе? В який спосіб? Чому?