4 лютого

Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потрапили в ка­рання його — Об.18:4.

Ті, хто гідний назви «люди мої», будуть чути і слухатися голосу Господа, вийдуть з Вавилону і «не потраплять в карання його». Бо такі відразу втікають з Вавилону – як тільки почують голос і побачать дійсний стан Вавилону; тим самим вони доведуть, що ніколи не погоджувалися з його гріхами. Натомість, тих, хто там залишається після того, як зрозумів, в світлі, яке тепер світить, чим є Вавилон з його богохульними вченнями, вважається за таких, що схвалюють ці богохульства і в повній мірі заслуговують на «карання» – стільки ж, або й більше, як вави­лонський клас «куколю», то­му що вони мали більше світла. – R 2553

* * *

Де ж перебував люд Божий, як не в різних сектах християнства, і де ж більше грішили проти світла Правди, як не в тих же сектах, і на кого ж прийдуть суворіші кари, як не на ті секти? Тому, це слушно, що Бог оберігає свій люд від зараження гріхами і звіль­няє його від карань, запрошуючи покинути Вавилон? В другому значенні цей вірш стосується Гос­поднього люду, який виходить з сект Малого Вавилону.

Співзвучні вірші: Іс. 47:10; 48:20; 52:11; Єр. 50:8; 51:6,9; 2 Кор. 6:17; 7:1; Зах. 2:7; Бут. 19:16,17,29; Лук. 17:32; Мат. 24:15-20; Юди 23; Чис. 16:21; Об. 16:19; 18:1-24.

Пісні:

Вірші Зоріння: 128. Статті з Вартової Башти: R 5478

Питання: Чи ми «вийшли із нього» фізично, сентиментально, доктринально, практично, а також в ду­ховному значенні? Чому? З якими результатами?