5 вересня

Заздрощі непереможні [жорстокі], немов той шeол, – його жар – жар огню — Пісн. 8:6.

Заздрість є одним з великих ворогів, який протистоїть кожному християнину. Цього ворога ми маємо вбити негай­но як неприятеля Бо­га, людини і кожної доброї засади. І наскільки вона хоч на мить опоганила серце, настільки потрібно очиститись, по­кликавши духа святості і любові. Заздрість не лише  є жорстокою потворою сама в со­бі, але її отруйні зуби майже завжди завдають болю і горя іншим, призводячи до неща­стя; остаточно вона нищить тих, які дають їй прихисток. Заздрість є гріхом в думці і злом в думці, і може швидко довести до гріха і зла в ділах. Ро­зум, який хоч раз був отруєний заздрістю, з великим трудом може з неї повністю очиститись, бо вона дуже швидко надає усьому навколо себе свого забарвлення і характеру. – R 3231

* * *

Шeол, стан смерті, є жорстоким в тому значенні, що безжально нищить своїх жертв і через це немилосердно за­нурює в смуток тих, котрі їх люблять. Він є ворогом люд­ства, який тріумфує над людським родом. Ніщо, окрім його знищення, не звільнить тих жертв з-під його влади. Заз­дрість подібна до шeолу. Вона нищить щастя тих, до яких проявляється, а часто їх самих. Якщо ми маємо цю рису в своїх серцях, то можемо бути певні, що чинимо кривду ін­шим і приносимо шкоду собі. З тим злом ми повинні за­вжди боротись, аж до його повного знищення, бо, інакше, воно з певністю знищить нас без можливості визволення.

Співзвучні вірші: Пр. 6:34; 27:4; Екл. 4:4; Вих. 20:5; 34:14; 2 Кор. 11:2; Дан. 6:3-5; Як. 3:14,16; Бут. 4:5,6,8; 37:4-11,18-28; 1 Сам. 18:8-30; 2 Сам. 3:24-27; Лук. 15:25-32.

Пісні: 88, 34, 69, 82, 84, 89, 36 / 15, 92, 105.

Вірші Зоріння: 200. Статті з Вартової Башти:  R 4789.

Питання: Які я мав досвідчення на цьому тижні, пов’язані з думкою цього вірша? Як я їх прийняв? Що мені в цьому допомагало або перешкоджало? Які були результати?