7 вересня

Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, – стародавнє минуло, ото сталось нове! — 2 Кор. 5:17.

Ці Нові Створіння в Ісусі Христі знають один одно­го не по тілу, лиш по духу. В дусі, тобто в новому ро­зумі кожного існують найшляхетніші почуття, най­вищі прагнення, те, що є добрим, правдивим, шляхетним, чистим, не зважаючи на те, якими можуть бути їхні слабості по тілу. Вони люблять один одного з точки зору нових намірів, волі й гармонії з Богом. І їх взаємна дружба зрос­тає щораз більше, в міру того, як вони зауважують старання один одного у веденні доброго бою віри проти поганих впливів світу, тіла і противника. Ні язик, ні перо, не можуть належно описати любов і друж­бу, які існують між цими новими створіннями в Ісусі Христі, для котрих усі старі речі проминули, а всі стали новими. – R 3232

* * *

Бути в Ісусі Христі означає бути мертвим для себе, а жи­вим для Бога, як член Христового Тіла. Така особа є Новим Створінням, бо кожному органу її мозку були дані духовні здібності, які пристосовують її до використання різних можливостей розуму і серця у відповідних духовних цілях. Тому-то така особа відриває свої почуття від речей, цінованих звичайною людиною, а прив’язує їх до речей, цінованих духовною лю­диною. Через те така особа відкидає свої попередні амбіції, прагнення і стремління. Тепер вона має нові бажання, прагнення і стремління, а всі свої фізичні, розу­мові, моральні і релігійні здібності вона зосереджує на осягненні тих речей, до яких вони прив’язані, переконавшись, що вони є вищими, ніж попередні об’єкти її почуттів.

Співзвучні вірші: 2 Кор. 5:16; Гал. 5:6,16-24; 6:1,2,7,8,14-16; Кол. 3:1-17; Рим. 8:4-16; Євр. 12:1,5,9-16; Рим. 12:2,9-21; 1 Ів. 2:15-17,20,27; 5:4,5.

Пісні: 83, 16, 43, 88, 36, 89, 91 / 53, 21, 128.

Вірші Зоріння: 248. Статті з Вартової Башти:  R 5325.

Питання: Які я мав досвідчення на цьому тижні, пов’язані з думкою цього вірша? Як вони були прийняті? Які були результати?