8 листопада

Не призивай Імення Господа, Бога твого, нада­ремно — Вих. 20:7.

Хоча ця заповідь не була дана духовному Ізраї­леві, однак ми можемо легко побачити, що її дух відноситься також і до нас… Ми прийняли Імення Христа як наше власне. Святе Ім’я Голови належить всім посвяченим. Яку обережність ця думка повинна вселяти в нас, і наскільки доречно, щоб ми говорили собі: «Я му­шу переконатись, чи я не брав Імення Господ­а надаремно, чи оцінюю почесність, гідність і відповідальність мого становища Його представника і посланця в світі. Я буду поводитись обачно, стараючись, наскільки це можливо, не приноси­ти ганьби цьому Імені, а навпаки, віддавати честь в кожній думці, слові і вчинку». – R 3329

* * *

Ім’я Бога означає Його назву, природу, характер, ре­путацію, честь, владу і слово. Посвячені особи, як пред­ставники Бога, беруть Його Ім’я в усіх тих аспектах – тепер тимчасово, а після воскресіння на постійно та вічно. Брати Його Ім’я надаремно означало б занедбувати або надуживати привілеями, які ми як представники Бога отри­муємо в результаті посвяти. Відповідно, хто невірний в посвяті, той бере Ім’я Бога надаремно. І навпаки, той, хто вірний обітницям посвяти, бере Ім’я Бога властиво і згідно з ме­тою. Таке поводження повинно бути нашою щоденною метою.

Співзвучні вірші: Лев. 19:12; 22:32; 24:10-16; Повтор. 4:10; 5:29; 10:12,20,21; Іс.Н. 24:14; 1 Сам. 2:30; Йов 21:14; 39:35; Пр. 30:8,9; Рим. 12:1; Мат. 10:22; 25:14-29.

Пісні: 112, 7, 15, 96, 95, 41, 89 / 38, 31, 58.

Вірші Зоріння: 92. Статті з Вартової Башти: R 5404.