Тисячоліття і Майбутнє Царство на Землі

ТИСЯЧОЛІТТЯ І МАЙБУТНЄ ЦАРСТВО НА ЗЕМЛІ 

Цей предмет має бути цікавим для всіх. Останніми роками можна помітити більше зацікавлення цією темою серед різних християнських груп, включно з євангеліками та фундаменталістами, а також тими, на кого вони мали добрий вплив.

Слово міленіум (тисячоліття) походить з латинських слів mille, що означає тисяча, та annus, що означає роки. Це слово відповідно вживається для визначення особливого 1000-літнього періоду, перших 1000 років радісного та успішного панування або царювання Ісуса Христа і Його правдивої Церкви над землею.

Переважна меншість конфесійних християн, яких називають амілленаристами («а» – проти), відкидає тисячолітнє царювання або панування Христа і правдивої Церкви, а також майбутнє Боже Царство на землі. Перекладаючи деякі тексти Святого Письма, вони стверджують, що 1000 це просто образне число, і що всі обітниці про Царство відносяться до Церкви в її земному житті. Це вчення називається Амілленаризм. Але з інших біблійних текстів, таких як Пс. 90:4 і 2 Пет. 3:8 (порівняй Дії 17:31; 2 Тим. 4:1), стає очевидним, що 1000 років в Об. 20:4,6 означають 1000 буквальних років. Інші числа в Об’явленні також є буквальними, наприклад, два свідка, сім церков, ангелів, сурм і чаш, а також дванадцять Апостолів, підвалин, брам, поколінь, дорогоцінних каменів і т.п.

ПРЕМІЛЛЕНАРИЗМ і ПОСТМІЛЛЕНАРИЗМ

Серед християн, які вірять у Тисячоліття, тисячолітній період, і Боже Царство на землі, виділяються два різних погляди:

  • Премілленаризм – це погляд про те, що Христос приходить перед Тисячоліттям, щоб панувати зі Своєю правдивою Церквою протягом тисячі років, і щоб у цей період навернути світ.
  • Постмілленаризм – це погляд про те, що Христос прийде після Тисячоліття, щоб прийняти навернений світ і все довершене на землі.

В ЄВАНГЕЛЬСКОМУ ВІЦІ НЕМАЄ НАВЕРНЕННЯ СВІТУ

Біблія виразно показує, що постмілленаризм є неправдивим, тому що на час другого приходу Христа умови будуть не такими, які мали б бути характерними для наверненого світу, але як для ненаверненого, бо матиме місце гнів народів і стан бунту проти Бога, коли Його гнів буде вилитий на них (Пс. 2:1-12; Об. 11:18; 19:11-21). Святе Письмо каже нам, що останні часи будуть особливо небезпечними через беззаконня (2 Тим. 3:1-8); що злі люди і спокусники ставатимуть все гіршими (2 Тим. 3:13); що тоді так багато відступлять від віри (1 Тим. 4:1), що навряд чи існуватиме віра (правдива) на землі (Луки 18:8); що праведні і безбожні будуть рости разом, при чому аж до кінця Віку домінуватимуть останні (Мат. 13:30, 39); що фальшиві вчителі будуть настільки підступні, що якби можна було, то звели б навіть Вибраних (Мат. 24:24); що в цей час багато будуть насміхатися над другим приходом Ісуса (2 Пет. 3:3,4); що багачі у своїй захланності до багатства будуть утискати бідних, доходячи до безглуздя та виправдовуючи себе (Як. 5:3-6).

Близько 100 років тому, згідно звіту Лондонського Місіонерського Товариства, в світі жило лише близько 1,5 млрд. людей, з яких лише 500 млн. (один з трьох) були християнами, принаймні номінально.

Після того місіонери та євангелісти на різних місіонерських полях прикладають багато старанних, самовідданих зусиль, переживаючи багато труднощів, страждань, а навіть смерть, в намаганнях навернути світ на християнство. І багатьом це навернення здавалося близьким до реалізації. Одна з груп постійно повторює: «Дайте нам $30 млн., і ми навернемо світ».

Але що сталося? Не дивлячись на всі зусилля місіонерів та євангелістів останнього століття, статистика, наприклад в The Christian Inquirer, показує, що серед теперішнього населення світу, що складає бл. 4 млрд., тепер лише бл. 1 млрд. (лише один на чотири) є християнами*, принаймні номінально. Крім того, відсоток правдивих християн є значно меншим, аніж був століття тому.


* у 2019 р. всього є бл. 7,4 млрд., з яких бл. 2,5 млрд. є християнами, тобто кожен третій.


Відповідно, думаючим людям, виходячи з розуму і фактів, в додатку до Св. Писання, стає все більш очевидним, що навернення світу в Євангельському Віці, перед другим приходом Христа (про яке навчають постмілленаристи та інші) не варто очікувати, і що це не є Божим наміром і планом Віку Євангелії, або Віку Церкви; інакше, ми б зауважили, що це сталося, тому що Бог завжди досягає Своїх намірів, не дивлячись на опір демонів та безбожних людей (Іс. 46:9-11; 55:8-11).

Все більше думаючих проповідників, вчителів та інших визнають, що передтисячолітньою ціллю і планом Бога є відібрати, «вибрати», «учинити учнів» з людства, «з усякого племени, і язика, і народу, і люду» (Мат. 28:19, ASV; Дії 15:14; Об. 5:9). Це передтисячолітнє насіння, діти Авраама, які мають благословити і навернути світ в Тисячолітті (Бут. 12:3; 22:16-18; Гал. 3:8,16,29).

Авраамове передтисячолітнє насіння включає всіх тих, хто перед тим, як Царство буде встановлене на землі, приходять через кроки (1) покаяння, (2) віри в Ісуса як свого Спасителя і (3) посвячення, або віддання себе Богові, і хто в виконанні свого посвячення залишаться вірними Йому та Його цілям в «теперішньому злому світі», коли важко залишатися правдивим Християнином (Гал. 1:4; 2 Тим. 3:12).

ЗРОСТАЮЧИЙ ІНТЕРЕС ДО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Зацікавлення та віра в премілленаризм і наступаюче тисячолітнє панування або царювання Христа і Його правдивої Церкви значно зросло в останні роки, тоді як інтерес та віра в постмілленаризм значно знизились, тому що стан світу стає все гіршим і гіршим, а перспектива навернення світу в теперішньому Віці все більше і більше віддаляється.

Протягом багатьох років наші журнали, книги і трактати навчали та підкреслювали про наступаюче Тисячоліття і Боже Царство на землі, в той час як віра в них загалом відкидалася і не оборонялася, або ж їй надається мало ваги. Це приємно, і ми радіємо, коли бачимо, що тепер також інші все більше і більше навчають та підкреслюють ці речі, хоча вони в значній мірі не розуміють їх досить виразно і не заходять достатньо далеко в пізнанні Правди на часі.

Багато відомих євангелістів, проповідників, вчителів та письменників, таких як Біллі Грем, М. Р. Де Ган, д-р Істер, Гел Лінздей і Салем Кірбан навчають та підкреслюють про те, що Тисячоліття і Боже Царство на землі неминучі. Вони передбачають його як час великих можливостей для світу, миру, пізнання Бога і Його Плану, безпеки і рівності, з досконалим урядом, і тоді вся земля досягне досконалого едемського стану.

Це визначна тенденція і вказівка, серед усього іншого, що ми живемо в час, коли Боже Царство на землі незабаром буде встановлене. Ми сподіваємося, що набагато більше людей зможуть отримати це освічення і навчатимуть та підкреслюватимуть це, і що в додатку до цього першого кроку всі вони вчинять подальші кроки в пізнанні та зрозумінні Божого наміру і плану в Тисячолітті і почнуть навчати та підкреслювати це так само.

1 КРОК – ТИСЯЧОЛІТНЄ ЗЕМНЕ ЦАРСТВО

Перш за все, ми повинні визнати, що Св. Письмо виразно вчить про буквальне тисячолітнє панування або царювання Ісуса та Його правдивої Церкви на землі (Об. 5:9,10; 20:4,6; 2 Пет. 3:8; Мат. 19:28; Луки 12:32; 22:29,30). Це наступаючий час великого всесвітнього миру, поступу, пізнання Бога, безпеки та рівності, включно з досконалим середовищем, екологією та урядом.

Упродовж цього часу буде зняте прокляття з землі і вона стане як едемський садок (Іс. 35:1,2; 61:4; Єзек. 36:35). Сатана буде цілком зв’язаний, обмежений, і тому більше не буде в змозі зводити людей, а Христос буде мати повну владу, допомагаючи людям іти до праведності (Об. 20:1-3; Пс. 72:7,8). Омани та незнання будуть усунені від землі, а Правда пануватиме всюди (Іс. 25:7-9; 11:9). Гріх буде скинутий зі свого трону, а праведність засяде на ньому (Пс. 107:41,42; Іс. 62:12). Людський рід буде визволений із неволі й отримає можливість прийняти повну свободу у всіх відношеннях (Рим. 8:21). Місце людського смутку займе загальна радість (Іс. 35:10).

Війни будуть припинені, а всюди запанує мир (Іс. 2:4; 9:6). Праведні більше не будуть переслідувані, бо вони будуть вивищені завдяки своїй праведності (Іс. 25:8; Пс. 72:7). Безбожні більше не будуть вивищуватися, але будуть понижені і карані задля направи, а непоправні будуть понищені (Мал. 3:18; Іс. 26:9; Пс. 37:35,36). Фальшивих релігій більше не буде, натомість буде загально прийнята одна правдива релігія (Іс. 65:15; 60:14,15; Соф. 3:9). Більше не буде гнітючих урядів, а сприятливий уряд Христа буде благословляти і допомагати всім (Іс. 2:2-4; 60:12; Пс. 72:12-14). Люди більше не будуть працювати надаремно і виконувати важку працю, бо кожен буде мати успіх у своїх стараннях (Іс. 65:23; 60:17). Там більше не буде експлуатації та бідності, бо кожен втішатиметься власним маєтком (Іс. 65:22; Мих. 4:4).

Ми раді бачити, що тепер багато приймають і навчають правди на цю тему! Але мусять бути вчинені ще наступні кроки.

2 КРОК – ЛЮДСТВО ВІДНОВЛЕНЕ ДО ДОСКОНАЛОСТІ

Додатково, впродовж Тисячолітнього Посередницького Царства під пануванням Христа і Його правдивої Церкви кожен з людського роду, хто прийме Христа, віддасть, посвятить своє життя Богові і слухняно виконуватиме своє посвячення, поступово буде підніматися до людської досконалості і осягне реституцію.

В Діях 3:19-21 ми читаємо, що Ісуса Христа «небо мусить прийняти [залишати, Diaglott]» – тобто, що Його другий прихід не може розпочатися «аж до часу відновлення [в англійських перекладах restitution або restoration] всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків Своїх».

Реституція означає повернення до початкового стану. Початковим станом людського роду були Божі образ і подоба, які були відображені в батьку Адамі та матері Єві. Під образом Бога ми розуміємо досконалість істоти; мається на увазі «дуже добрий» стан істоти (Бут. 1:26,27,31; Євр. 2:6-8); натомість під подобою Бога ми розуміємо людське правління над землею, подібно, як Бог є Правителем над Всесвітом (Бут. 1:26,28,29; Мат. 25:34).

Божий образ означає досконалість в фізичних, розумових, моральних та релігійних якостях. Адам і Єва, перед тим, як згрішили, були прикладом такої досконалості. Божа подоба означає досконалу землю з досконалими правителями на ній. Але, як каже Св. Павло (Євр. 2:8), образ і подоба Бога (початкова досконалість істоти і правління) були втрачені; замість образу Бога прийшла фізична, розумова, моральна та релігійна деградація. Замість Божої подоби прийшла тиранія над людиною проклятої землі, яка дуже її утискає, аж до позбавлення життя (Бут. 3:17-19). Як запевняє нас Св. Письмо, все це прийшло на людину через гріх батька Адама (Бут. 3:1-24; Рим. 5:12-21; 1 Кор. 15:21,22). Тепер людський рід є лише залишками того, чим він був в Адамі і Єві. Цей сумний, занепалий стан нашого роду глибоко торкався почуттів нашого Творця, Який, винісши вирок (смерть, а не вічне життя в муках!), пригадав про Своє милосердя до грішної та засудженої людини, пославши на світ Свого улюбленого Сина як ціну Викупу від смерті (1 Тим. 2:4-6; Мат. 20:28; Ів. 3:17; Рим. 5:7,8,16-19).

Як перший прихід Христа був призначений для того, щоб принести ціну Викупу (Євангельський Вік, будучи часом, вставленим для вибору Його Нареченої між Його двома приходами, став благословенною можливістю лише для Його Церкви), так Його другий прихід призначений для того, щоб ця ціна Викупу дала можливість відновлення для невибраних, під час реституції, повернення до початкового стану, від залишків втрачених образу і подоби Бога, що спадково прийшли на всіх через гріх Адама.

Таким чином смерть безгрішної «людини Христа Ісуса (1 Тим. 2:3-6) запевняє заслугу, достатню для визволення усіх від осуду Адамового гріха, і гарантує можливість отримання повного визволення від його наслідків, реституцію до початкової Адамової досконалості. І, крім усього іншого, наслідком цього буде відновлення славного Божого образу, повернення людству досконалого тіла, розуму і серця, а також відновлення чудесної Божої подоби, повернення людству досконалого правління над едемською землею, яке Христос поверне на цю землю. Всі, які приймуть та будуть вірними розумним вимогам Тисячолітнього Царства Христа, отримають всі ці благословення.

Таким чином реституція, або відновлення, включає в себе не лише впровадження едемських умов, досконалої екології на землі, але також вдосконалення бажаючих і слухняних з людського роду до тієї досконалості, яку мав Адам. Людство в загальному було створене для того, щоб жити на землі, а не на небі. Адам і Єва були вигнані з Едемського саду ангелом з огняним мечем і більше не були впущені назад, бо інакше вони могли б їсти з дерев життя і жити на землі як досконалі люди і не померти (Бут. 3:22-24). Лише вибрані, як виняток з загального правила людського роду, житимуть вічно в небі як в своїй вічній оселі (Євр. 10:34; 1 Пет. 1:4), натомість всі інші спасенні з людського роду отримають реституційне спасіння і житимуть на землі.

Тому знання про реституцію також є важливим кроком у зрозумінні Божого Плану, і ми раді, коли дізнаємося, що багато приймають і навчають про неї. Але є щось іще.

3 КРОК – ДОБРО ДЛЯ ЖИВИХ І МЕРТВИХ

Оскільки Божі дороги є правильними та безсторонніми (Єзек. 18:29-32), і оскільки смерть сама по собі не є незмінною, то не лише живущі будуть мати користь і в Тисячолітті отримають нагоду на земне спасіння, але також померлі, які ще не мали своєї нагоди спасіння в цьому житті – ті, які не мали п’ять благословень з Євр. 6:4,5. «Спаситель наш Бог… хоче, щоб усі люди спаслися [від Адамового осуду], і прийшли до пізнання [епігносіс, докладного знання] правди» (1 Тим. 2:3-6). Ті, що померли без пізнання, будуть пробуджені з мертвих, щоб отримати його, і тоді Бог дасть його.

Після того, як буде дане це пізнання Правди, кожен невибраний з людства матиме нагоду прийняти Христа, посвятившись Богові та будучи вірним Йому. Хто буде вірним у цьому правильному напрямку, той одержить вічне життя на землі. Всі інші будуть відтяті від життя, винищені з-поміж людей (Пс. 145:20; Дії 3:23; Об. 20:12-15; 21:8). «Бог… усім людям Спаситель [через Христа, від Адамового осуду], найбільше ж [на вічне життя] для вірних (1 Тим. 4:10).

Наша стаття «Чи є надія для кого-небудь з неспасенних померлих?» приводить багато біблійних текстів, логічно показуючи, що буде можливість для тих, які не мали такої нагоди в цьому житті. Наприклад, дивись Пс. 22:27-29; Мат. 12:31,32; Ів. 1:9; 12:32; Луки 2 10-14; Фил. 2:6-11; Єзек. 16:44-63.

Для правильного розуміння Божого Плану спасіння людства дуже важливо ясно зрозуміти цю правду Біблії про реституцію або відновлення, як для невибраних померлих, так і для невибраних живих.

4 КРОК – ВІЧНЕ ЦАРСТВО НА ЗЕМЛІ

Боже Царство на землі, з відродженим (і невибраним) людством, яке тут живе, буде існувати не лише протягом тисячі років, але вічно. Це виразно показують багато біблійних текстів, таких як Дан. 2:35,44; 7:13,14,18 (зауваж, що тут сказано «аж навіки, і аж на віки віків»), 22,27 (зауваж, що це Царство буде не в небі, але «під усім небом» – порівняй Мат. 6:10); Об. 11:15; 21:1-4.

«Теперішній злий світ (Гал. 1:4, KJV)», з його «небесами», його пануючими силами – сатаною та його підданими (2 Кор. 4:4), а також його «землею», людським зорганізованим суспільством, має бути знищений в теперішньому великому «огні» знищення, великому Часі Утиску (2 Пет. 3:7-13). Але планета Земля була створена для проживання на ній людства, і вона стоятиме навіки (Іс. 45:18; Пс. 113:24, Еккл. 1:4).

Нова земля, новий суспільний порядок з відновленим та вдосконаленим спасенним людством, що житиме в ньому в мирі, безпеці та щасті, має існувати навіки, так само, як і нові небеса, нові духовні пануючі сили, Божі вибранці (Іс. 65:17; 66:22; 2 Пет. 3:13). Ми радіємо цій чудовій перспективі, коли «кожне створіння, що воно на небі, і на землі», говоритиме: «Тому, Хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки!» Ми всіх заохочуємо до дослідження, прийняття та проголошення цієї чудової біблійної правди. (Деталі дивіться в наших книжках Божий План Віків і Тисячоліття, а також в нашій брошурі Царство Боже – небесне і земне.

BS №499, ʼ77,77; SB №27, ʼ87,156

Біблійний Прапор № 11, 2019

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.