10 січня

Візьміть, браття, пророків за приклад страж­да­ння та довготерпіння, — вони промовляли Господнім Ім’ям! Як. 5:10.

Правдива дорога і надалі є «вузькою дорогою» самопониження і самозречення, – дорогою по­кори й смиренності, – і в цьому році вона вима­гатиме стільки ж зусиль і благодаті, як і в минулому, а можливо й більше. Бо чим більше ми зростаємо в благодаті і знанні, тим більшою буде спокуса до хвальби, бундючності, гарячковості і зарозумілості, і чим вище ми підіймаємося у вірі й надії, любові й активності в Господній службі, тим більше великий противник буде чинити опір нашому поступові і тим більше його посланці будуть лихословити й обмовляти нас, і взагалі бу­дуть намагатися шкодити нам. – R 1751

*    *    *

Божі представники завжди були об’єктом чи­слен­них зневаг і наражалися на страждання, котрі, як Бог, переносили з великою терпеливістю. Тим самим во­ни подали гідний наслідування приклад тим всім, котрі хотіли б бути Господнім людом і Його представниками. Правдивий Господній люд отримає користь, якщо прий­ме їх за зразок, а Господнє Ім’я буде через це просла­влене.

Співзвучні вірші:  2 Тим. 3:16; 1 Пет. 1:11; 2 Пет. 1:20,21; 2 Кор. 4:16-18; 2 Тим. 2:10-12; 1 Пет. 3:13-18; 4:13-19; Мат. 5:10-12; 23:34,37; Лук. 6:22,23,26; Дії 5:41; 7:52; 2 Хр. 36:16; Неєм. 9:26; 1 Сол. 2:15; Йов 1:22; 2:10; 42:10.

Пісні:

Вірші Зоріння: 177. Статті з Вартової Башти:  R 5332

Питання:  Яке добро приніс мені минулого тижня приклад тер­пеливого зношення зла пророками? В яких обста­ви­нах? Що мені в цьому допомагало або перешкоджало?