6 січня

Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре! Пс. 90:12.

Коли християнин лічить свої дні, він не робить цього зі смутком чи розпачом, але він робить це розсудливо. Він лічить свої проминаючі дні як численні благословенства, численні привілеї, чи­сленні нагоди «звіщати чесноти Того, Хто по­кли­кав нас із темряви до дивного світла Свого», як нагоди допомага­ти іншим в цій пілігримській мандрівці і все більше виро­бляти в собі самому характер, який би подобався Богу – щоб щораз більше ставати відбитком доро­гого Божого Сина. – R 2895

*    *    *

Під впливом досвіду з праведністю реституційний клас буде молитися про можливість такого аналізу свого життя з періоду досвіду зі злом, який навчить його ненависті до гріха і любові до праведності – страху Господньому як по­чат­ку мудрості. На ці молитви Господь відповість в спо­сіб, який виявиться для людства вічним добром в пра­вді і праведності.

Співзвучні вірші:  Йов 12:2,3,7-13,16,17,22; 28:12-28; 32:9; Пс. 107:43; 111:10; Екл. 1:5,7,20; 2:20; 3:13-26,34,35; 4:4-22; 8:1-9; 16:16,20-24; 1 Кор. 1:24,30; Як. 1:5.

Пісні:

Вірші Зоріння: 137. Статті з Вартової Башти:  R 5688

Питання:  Які досвідчення особливо вчили мене му­дрості на цьому тижні? Як я в них поступав? Якими були наслідки?