Пастор Рассел Не Був Засновником “Свідків Єгови”

ПАСТОР РАССЕЛ НЕ БУВ ЗАСНОВНИКОМ «СВІДКІВ ЄГОВИ»

  На противагу певним погля­дам стосовно «Свідків Єгови» пастор Рассел не є засновником цієї релігійної групи. Він ніколи не ототожнював себе зі «Свідками Єго­ви», ані не визнавав такої назви. Пастор Чарльз Т. Рассел помер в 1916 році. Назва «Свідки Єгови» з’явилася п’ятнадцять років пізніше – в 1931 році. Асоціювання пасто­ра Рассела зі «Свідками Єгови» дає цілком помилковий погляд, ніби їх вчення і вірування є такими самими. Це не так.

Пастор Рассел заснував товариство, яке було назване Товариством Дослідників Біблії. Цей рух мав свої початки в м. Аллегейні в Пенсильванії, де ревні християни заснували біблійну групу з метою посиленого дослід­ження Біблії, щоб повстати проти на­ростаючої хвилі невіри. В 1879 році було засновано Вартову Башту Сіону, пізніше відому як Товариство Вартової Башти, Біблії і Брошур. Але Товариство не стало центральним авторитетом для дослідників Біблії, оскільки всі співпрацюючі збори дослідників Біблії стисло дотримувались зборового самовря­дування. Товариство Вартової Башти, Біблії і Брошур служило лише для координування діяльності різних зборів.

Після смерті пастора Рассела в 1916 році цілі Товариства Вартової Башти, Біблії і Бро­шур цілковито змінились. Були відкинені Під впливом Товариства збори відійшли від конгрегаційних засад. Товариство стало центральним осередком і владою над усіма зборами, готовими віддати свою незале­жність. Головні доктрини значно відійшли від учень пастора Рассела і невдовзі після того суд­дя Рутерфорд повідомив, що особи, пов’язані з Товариством Вартової Башти, Біблії і Брошур, є «Свідками Єгови» на землі. Саме тоді з’я­вилась ця назва, а не за днів пас­тора Рассела.

ДОСЛІДНИКИ БІБЛІЇ СЬОГОДНІ

Після смерті пастора Рассела Товариство Вартової Башти, Біблії і Брошур почало рос­ти як ієрархія над колись незалежними збо­рами. Багато не хотіли відмовитися від своєї християнської свободи, і тоді почалися поділи. Вихід з Товариства розпочався вже з 1917 року, а ті дослідники, які оцінили чудову гармонію Біблії, як навчав пастор Рассел, сьогодні відомі як «Дослідники Біблії».

ДОКТРИНИ

Наступні доктрини є прикладом того, як дослідники Біблії весь час зберігають підставові вчення пастора Рассела на противагу до «Свідків Єгови», які цього не ро­блять.

Одним з головних вчень пастора Рассела було те, що всі будуть освічені знанням Божої правди, перш ніж будуть поставлені на про­бу і остаточно засуджені на вічність. Для біль­шості людей це станеться після воскре­сіння з гробу в час загального воскресіння. Остаточний суд буде оснований на їх поступуванні, коли вони були освічені, а не на їх поступуванні, коли вони були в неосвіченості. Це вчення відокремило дослідників Біблії від усіх інших груп. Тепер воно відокремлює їх також і від «Свідків Єгови».

ПАСТОР РАССЕЛ НАВЧАВ ПРО МАЙБУТНЮ ПРОБУ

ДЛЯ НЕСПАСЕННИХ ПОМЕРЛИХ

Пастор Рассел прийшов до віри в майбутню пробу, оскільки мільйони померли, і надалі вмирають, не чувши про Євангелію. В розу­мах тих, які почули, панує непевність і за­мішання, оскільки теперішнє християнство обтяжене суперечними віруваннями і вченнями. «Свідки Єгови» не бачать жодної майбутньої проби для кого-небудь з теперішньо­го покоління, хто не погоджується з їх вченнями, а це означає, що великий відсоток людства має назавжди загинути в Армагеддоні. В цьому відношенні їх погляди є менш бла­городні, аніж більшості існуючих церков. Вони не бачать жодної надії не тільки для тих, ко­трі, живучи тепер, не схвалюють їх учень, але також і для значної частини тих мільйонів, котрі пішли до гробу з часу створення людини.

Наприклад, «Свідки Єгови» вважають, що жителі Содоми, Самарії, Гоморри і т.п. заги­нули навіки, без жодної надії на воскресіння, тоді як пастор Рассел вказував на вірші Святого Письма, такі, як, наприклад, Єзек. 16:55, де сказано, що всі вони «вернуться до свого попереднього стану». Наш Господь в Мат. 10:15 підтверджує цю думку, кажучи: «Легше буде країні содомській й гоморській дня судного, аніж місту тому!» (говорить про євреїв). Таким чином наш Господь вказав на день суду для тих людей, котрі померли впродовж минулих віків; і ще в Діях 17:31 сказано: «Бо Він визначив день, коли хоче судити поправді ввесь світ».

ПАСТОР РАССЕЛ НАВЧАВ, ЩО

АДАМ БУДЕ МАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВОСКРЕСІННЯ

«Свідки Єгови» заперечують, що Адам коли-небудь воскресне, тоді як Святе Письмо повідомляє, що Ісус Христос «увін­чаний честю… смерть скуштувати за всіх» (Євр. 2:9; 1 Тим. 2:5,6). Пастор Рассел вка­зав на ці цитати Святого Письма та багато інших, такі як 1 Кор. 15:22: «Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть». А також Осія 13:14 говорить: «З рук шеолу Я викуплю їх, від смерти їх вибавлю. Де, смерте, жало твоє? Де, шеоле, твоя перемога? Жаль сховається перед очима Моїми!».

Згідно зі Святим Письмом пастор Рассел навчав, що теперішній час є «днем спасіння» для тих, котрі мають бути Нареченою Хрис­та, Малою Черідкою, і що все людство чекає іншого дня – дня спасіння – у віці Тисячоліття – «часу відновлення всього, про що провіщав Бог відвіку устами всіх святих пророків Своїх!» (Дії 3:21). Цей погляд не погоджувався з уявленнями про спасіння в часи брата Рассела. В ті часи майже всі Євангелісти вчили про буквальні пекельні муки для тих, які в цьому житті не прий­няли Христа. Вони вважали, що погроза пе­кельним вогнем була необхідна для обмеження зла, а також, коли б виникла необхідність, для приведення до спасіння через страх.

З того часу багато теологів також розширили своє розуміння про спасіння поза те­перішнє життя, і лише «Свідки Єгови» міцно тримаються на позиціях, що ті, котрі відки­дають їх післанництво, відкидають спасіння. Всупереч слову нашого Господа кожен «Свідок Єгови» стає місіонером жит­тя або смерті, який вживає страх перед вічним знищенням другою смертю як їх («Свідків») останній аргумент.

ПАСТОР РАССЕЛ НАВЧАВ ПРО

НАДІЮ ДЛЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ

Єврейський народ – це чергова різниця між пастором Расселом та «Свідками Єгови». Стосуючи до себе цитату Святого Письма: «ви ж свідки Мої, – говорить Господь» (Іс. 43:12), «Свідки Єгови» заявляють, що єврейський народ від смерті Ісуса не відіграє жодної особливої ролі в Божому плані.

Пастор Рассел навчав зовсім протилежно: що єврейський народ відіграє провідну роль в Божому Плані стосовно людини. Тому в 1910 році він промовляв до дуже численної єврейської аудиторії, поті­шаючи її згідно з цитатою Святого Письма з Іс. 40:2: «Промовляйте до серця Єрусалиму, і закличте до нього, що скінчилася його доля тяжка, що вина йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа». Він заохочував євреїв, щоб вони не приєднува­лися до жодної з існуючих сьогодні церков, а лише чекали на сповнення численних обітниць Старого Заповіту, які говорять про їх благословення як народу. Коли во­ни були ще розкиданим і розпорошеним народом, (на підставі тих обітниць) він ска­зав, що вони будуть знову згромаджені в Палес­тині і визнані незалежним народом. Час під­твердив, що так і сталося.

Хоча це заперечують «Свідки Єгови», сьо­годнішні дослідники Біблії навчають, що дер­жава Ізраїль повстала в результаті Божого провидіння і є вісником сповнення Божих обітниць щодо цього народу: «Бо приходять ось дні, – говорить Господь, – і Я верну на­род Мій Ізраїлів та Юдин, – каже Господь, – і верну їх до Краю, що їхнім батькам Я був дав, і вони посядуть його» (Єрем. 30:3). [курсив наш].

Також Єрем. 24:6, 7 говорить: «І зверну Я Своє око на них на добро, і поверну їх до цього Краю, і збудую їх, а не розіб’ю, і за­саджу їх, а не вирву. І дам Я їм серце пізнати Мене, що Я – Господь. І вони Мені будуть народом, а Я буду їм Богом, бо вони навернуться до Мене всім серцем своїм!», [курсив наш].

Є ще одна обітниця в Єрем. 31:27-34: «Як Я пильнував був над ними, щоб їх виривати та бурити, і щоб руйнувати, і губити, і чи­нити лихе, так Я попильную над ними, щоб їх будувати й садити, говорить Господь… і складу Я із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом Новий Заповіт, не такий заповіт, що його з їхніми батьками Я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали Мого заповіта… Бо це ось отой Заповіт, що… складу з домом Ізраїля… Дам Закона Свого в середину їхню, і на їхньому серці його напишу… вони ж Мені будуть народом… бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха!».

З вище наведених фактів можна зауважити, що пастор Чарльз Т. Рассел ані в засадах, ані в дусі не був засновником «Свідків Єгови».

ПАСТОР РАССЕЛ

Ким і Чим Був?

найбільший автор, видавець, промовець, вчитель, пастор світу.

СПИСОК ПРАЦЬ ПАСТОРА РАССЕЛА ВПРОДОВЖ СОРОКА РОКІВ ЖНИВА

ВІКУ ЄВАНГЕЛІЇ. НАРОДИВСЯ В 1852 РОЦІ

ЙОГО ПРАЦЯ ЗАКІНЧИЛАСЬ РАЗОМ З ЙОГО

СМЕРТЮ 31 ЖОВТНЯ 1916 РОКУ.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Назва Дата видання Тираж
Ціль і спосіб повернення нашого Господа 1878 50.000
Пожива для думаючих християн 1881 1.400.000
Тіні Скинії 1881 1.500.000
Божий План Віків 1886 4.817.000
Надійшов Час 1889 1.657.000
Нехай Прийде Царство Твоє 1891 1.578.000
Велика Піраміда 1891 1.578.000
День Помсти 1897 464.000
Примирення 1899 445.000
Нове Створіння 1904 423.000
Брошура про ад 1896 3.000.000
Парусія нашого Господа 300.000
Брошура про спіритизм 500.000
Разом: 18.212.000

(З подякою братові Кеннету Равсону з Едісона, Нью-Йорк. Деякі підзаголовки додані Редактором)

Т.Р. ’93, 70-73.

Теперішня Правда  № 7-8, липень 1996 р.

Дивися також: Учения СИ рассмотренные в свете Св. Писания”

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.