V том Примирення Між Богом Та Людьми – Зміст

ЗМІСТ

 • ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
 • ПЕРЕДМОВА АВТОРА
 • РОЗДІЛ I. ФАКТ І ФІЛОСОФІЯ ПРИМИРЕННЯ
  • З Біблійної Точки Зору Вона Лежить в Основі Християнської Науки – Три Погляди Відносно Цього Предмету – Ортодоксальний Погляд, Гетеродокський Погляд; Біблійний Погляд, Який Лучить і Гармонізує Обидва – Теорія Еволюції Щодо Цього Предмету Противиться Правді – Задоволення (Залагодження) Божої Справедливости Довершене -Примирення (Поєднання) Церкви Відбувається Тепер – Примирення Світу в Майбутності – Остаточний Величавий Наслідок Буде Тоді, Коли Посередничий Престол і Царство Скінчиться.

 • РОЗДІЛ II. АВТОР ПРИМИРЕННЯ
  • Всемогучий, Єгова – Спаситель Грішників Через Христа – “Гідний Є Агнець” – “Самоіснуючий” – Я Є – Ложна Традиція – Основана На Підробці – Як Святе Письмо Показує Про Єдність Отця 3 Сином – Як Слово Єгова І Титул Господь Є Вживані в Св. Письмі – Слово Бог У Старому Завіті – В Новому Завіті – Гармонійне Біблійне Свідчення -“Хто Бачив Мене, Бачив Отця” – Він Не Вважав Хижацтвом (За Захват) Бути Богові Рівним. – “Ми Маємо Одного Бога, Отця, І Одного Господа, Ісуса Христа.”

 • РОЗДІЛ III. ПОСЕРЕДНИК ПРИМИРЕННЯ ЄДИНОРОДНИЙ СИН
  • “Хто Він Є?” – Слово, Бог – Єдинородний Єгови – Біблійне Свідчення – “Той, Хто Був Багатий” – “Перше, Ніж Авраам Був, Я Є” -“Перший І Останній” – “Бог (Єгова) Мав Мене На Початку” – Слово Тілом Сталося – Не Був Втілений (Інкарнація) – Він Упокорив Себе -“Він, Який Був Багатий, Стався Задля Нас Бідний” – У Цьому Свідченню Немає Лицемірства – Поступовання Нашого Господа Не Було Звідниче – Святий, Невинний, Непорочний, Відлучений Від Грішників.

 • РОЗДІЛ IV. ПОСЕРЕДНИК ПРИМИРЕННЯ НЕПОРОЧНИЙ
  • Погодження Текстів Біблії, На Вигляд Суперечних -Римсько-Католицька Доктрина Про Непорочне Почаття Марії Не Має Потвердження – Народження Ісуса Відлученого Від Грішників Є Конечним Для Божого Влаштування – Інакше Викуп Був Би Неможливий – Останні Наукові Відкриття Відносно Зв’язку Життя з Протоплязмою – Лоґос Стався Тілом – Народжений Від Жінки Однак Непорочний – Як Недосконала Матір Могла і Породила Непорочного – Цей Самий Принцип Діє в Інших Рисах Божого Плану Як Про Те Свідчить Св. Письмо.

 • РОЗДІЛ V. ПОСЕРЕДНИК ПРИМИРЕННЯ “ПОДІБНИЙ ДО БРАТІВ” і “ВИПРОБУВАНОГО У ВСЬОМУ, ЯК І МИ”
  • Хто Є Його Братами? – В Чому Є Подібність? – Як Він Був Пробований У Всьому, Так Як Ми, Однак Без Гріха? – Проби В Пустині – їх Подібність До Наших – Деякі з Них “Звели б, Коли Би Було Можливо, Особливо Вибраних – В Якому Значінню Наш Господь Стався Досконалий Через Терпіння? – Хоча Був Син, Однак Навчився Послуху – Як Він Стався На Подобу Грішного Тіла – Та Проте Без Гріха – Узяв На Себе Немочі Наші – Як Він “Дізнав” (Усякої Спокуси).

 • РОЗДІЛ VI. ПОСЕРЕДНИК ПРИМИРЕННЯ СИН ДАВИДА і ГОСПОДЬ ДАВИДА
  • В Який Спосіб Син Давида? – Генеалогія Йосифа Через Соломона -Генеалогія Марії Через Натана – Принижує Високих, Вивищує Понижених – Звідки Походить Титул Христа Бути Господом Давида? – Як Він Був Корінем  І Віткою Давида?  – Значення  Титулу “Отець Вічности”  –  Як Забезпечений  і Як  Має Бути Застосований? – Хто є Дітьми Христа? -Церква Його “Брати” – Діти Бога і Отця Нашого Господа Ісуса Христа.

 • РОЗДІЛ VII. ПОСЕРЕДНИК ПРИМИРЕННЯ СИН ЧОЛОВІЧИЙ
  • Що Цей Титул Не Означає – Що Він Означає – Його Незаперечної Слави Ніхто Не Може Собі Привлащувати – Син Чоловічий Так Як Його Світ Бачить – Погляд Пилата, Погляд Руссо, Погляд Наполеона -Важливість Вислову – “Краси Не Було, Щоб Його Пожадати” і ‘Такий Був Змінений Образ Його” – “Найкращий Між Десяти Тисяч” – ‘Так, Він Є Дуже Милий”.

 • РОЗДІЛ VIII. ШЛЯХ (ПРОВІД) ПРИМИРЕННЯ СВЯТИЙ БОЖИЙ ДУХ
  • Діяльність Святого Духа – Тепер І В Тисячоліттю – Різні Назви Святого Духа, “Дух Любови”, “Дух Правди” і т.п. – В Супереч, Дух Безбожний, “Дух Блуду”, “Дух Страху” і т.п. – Особистий Прийменник Пристосований – Значення Слова Дух – “Бог Є Дух” – “Святий Дух Ще Не був Даний” – Дари Духа – Переображуюча Сила Святого Духа – Дух Під Міру І Без Міри – “Дух Світу” – Антихрист – Боротьба Між Тим  І Святим Духом – Боротьба Духа Внутрі І Назовні Святих – Дух, Який Стремить До Заздрости – Навчені Віл Духа – Параклетос, Утішитель -Він Попровадить Вас До Всьої Правди І До Повного Примирення -Нагляд Святого Духа Не Є Менший Відколи Перестали Чудесні Дари.

 • РОЗДІЛ IX. ХРЕЩЕННЯ, СВІДЧЕННЯ І ПЕЧАТАННЯ ДУХА ПРИМИРЕННЯ
  • Хрещення Духа, Лиш Одне – Три Частини – Значення Цього Хрещення – “Ключі Царства Небесного” – Інше Хрещення Духа Обіцяне Для “Кожного Тіла” – Його Значення – Молитва Про Духа – Свідоцтво Духа – Його Важливість – Без Нього Нема Миру з Богом – Небагато Знає Чи Вони Його Мають Чи Ні – “Це Є Те За Чим Я Тужу” – Як Розпізнати Свідоцтво Духа? – Різниця Управління – Свідчення Духа -“Освячений Духом” – “Наповнений Духом” – Печатання Духа – “Обітниця” Яка її Печатає – На День Визволення – Старатись Про Найвище Досягнення – І Його Задержати.

 • РОЗДІЛ X. ДУХ ЗДОРОВОГО РОЗУМУ
  • Дух Божий У Його Народі Усуває Страх – Людство В Загальному Не Є Здорове Ні Умово Ні Фізично – В Якому Значінню Святий Дух Є Духом Здорового Розуму – Чинності Спричиняють Цей Вислід – Докази Здорового Розуму.

 • РОЗДІЛ XІ. СВЯТИЙ ДУХ ПРИМИРЕННЯ МНИМІ СПРОТИВИ РОЗГЛЯНЕНІ
  • Розглянено Писання, Які Виглядають Противні – Не Загашуйте Духа – Не Засмучуйте Духа – Дух Правди – Утішитель – Наповнений Святим Духом – Говорити Неправду Святому Духові – Спокутування Святого Духа – Гріх Проти Святого Духа – “Дух Сказав” – “Подобалось Святому Духові” – “Святий Дух Заборонив” – “Святий Дух Свідчив” – “Святий Дух Поставив Вас Наглядачами (Блискотами)” – Святий Дух Учителем -“Помазання Від Святого” – Дух Заступається За Нас Стогнанням Невимовним – Як Дух Докоряє Світові? – “По Цьому Пізнаєте Духа Божого” Від “Духа Антихриста.”

 • РОЗДІЛ XІІ. ПРЕДМЕТ ПРИМИРЕННЯ – ЧОЛОВІК
  • Що Це Чоловік ? – Відповідь “Ортодоксальних” – Відповідь Вчених – Відповідь Біблії – Тіло Чоловіка – Дух Чоловіка – Людська Душа -Замішання 3 Причини Злого Перекладу – Розмноження Душ – Що Є “Шеол”, “Гадес”, До Якого Всі Душі Йдуть В Часі Між Смертю І Воскресенням? – Вислови Писання Переглянеш Окремо.

 • РОЗДІЛ XІІІ. НАДІЯ ВІЧНОГО ЖИТТЯ І БЕЗСМЕРТЯ
  • Палке Бажання І Надії Стогнучого Створіння – Не Є Доказами -Обітниці І Виконання Примирення Як Доказ – Відмінність І Різниця – Чи Людська Душа Є Безсмертна, Або Чи Має Надію Статися Безсмертною? -Чи Ангели Є Безсмертні? – Чи Сатана Є Безсмертний? – Освітив Життя і Безсмертя Через Євангелію – Грецькі Слова Переложені На Смертний І Безсмертний В Святому Письмі – В Чім йзниться Надія Церкви І Надія Світу.

 • РОЗДІЛ XІV. НЕОБХІДНІСТЬ ПРИМИРЕННЯ – ПРОКЛЯТТЯ
  • Прокляття Є Теперішнім, А Не майбутнім Злом – Де І Чому Ця Хвороба Прийшла На Всіх – Коли Цей “Гнів” Божий Проти Гріха Скінчиться – “Втеча” Тепер І В Майбутності – Примирення Є Конечне Тому Що Бог Прийняв Такий План – Чоловік Має Бути Прикладом Для Ангелів І Для Майбутніх Створінь.

 • РОЗДІЛ XV. “ВИКУП ЗА ВСІХ” ОДИНОКОЮ ПІДСТАВОЮ ПРИМИРЕННЯ
  • Примирення Є Неможливе Без Викупу – Забезпечений Але Не Змушений – Статися Відкупителем Було Ласкою – Значення Викупу І Визволення – Який Викуп Був Заплачений За Чоловіка? – Виправдання Через Віру В Такий Спосіб Забезпечене – “Ви Куплені Ціною” – Через Кого? – Від Кого? – В Якій Цілі? – Як Любов Співдіяла З Справедливістю – “Викуп За Всіх” Не Був Взятий Назад – Отцівські Права Першого Адама Куплені Другим Адамом – Викуп Не Прощення -Смерть Чоловіка Не Є Викупом – Помилкове Пояснення Теорій Універсалістів – Справедливість Не Зобов’язана Викупом – Одиноке Імено – Метода Посередника Зображена В Мойсееві – Викуп, Заміна – Чи Інший План Був Можливий?

 • РОЗДІЛ XVI. СЛУЖБА ПРИМИРЕННЯ
  • Служба Доручена Для Царського Священства – Помазані, Щоб Проповідувати Примирення – Чому Весела Новина Не Є Оцінена -Наслідок Цієї Служби – Переслідування І Слава – Як Вона Випробовує Вірність – Тільки Вірні Зможуть Мати Участь В Майбутній Праці Примирення.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.